Historia parafii

Pierwszy proboszcz parafii ks. Józef Jakubczyk