Historia parafii

Drugi proboszcz parafii ks. Tadeusz Kozłowski