Historia parafii

Trzeci proboszcz parafii ks. Włodzimierz Kucharski