Ulica Jana Kochanowskiego


Ul. J. Kochanowskiego. Choć ulica powstała kilka lat temu jej mieszkańcy nawiązują do tradycji przedwojennej architektury