Ulica Jana Kochanowskiego


Rycina z XIX wieku przedstawiająca Jana Kochanowskiego pod sławną czarnoleską lipą