Ulica Ignacego Kraszewskiego


Ul. I. Kraszewskiego, fragment domu niegdyś Wojtaka Młynarskiego