Ulica Ignacego Kraszewskiego


Ul. I. Kraszewskiego, widok od ul. NadarzyƄskiej