Ulica Karola Kurpińskiego


Strona ze śpiewnika z marszem, do którego muzykę napisał Karol Kurpiński