Ulica Karola Kurpińskiego


Karol Kurpiński przy klawesynie