Konsekracja kościoła w Komorowie


Uroczystość Konsekracji poprzedził koncert orkiestry Viktoria