Konsekracja kościoła w Komorowie


Koncert rozpoczął się około godziny 16:30