Konsekracja kościoła w Komorowie


Otwiera je poświęcenie wody, którą Arcybiskup symbolicznie obmyje świątynię