Konsekracja kościoła w Komorowie


Znak obmycia, czyli kropienie wodą ściany świątyni i zgromadzonych w niej wiernych