Konsekracja kościoła w Komorowie


Pokropienie wodą