Konsekracja kościoła w Komorowie


Akt Konsekracji Kościoła podpisuje Roman Lawrence Wójt Gminy Michałowice