Konsekracja kościoła w Komorowie


Akt Konsekracji Kościoła podpisują przedstawicielki rezydujących w Komorowie żeńskich zakonów: s. Weronika Mackiewicz - Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny i s. Bonifacja Wojsyk - Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, oraz Krzysztof Pruszyński prezes firmy Blachy Pruszyński, która w dużej części była fundatorem remontu kościoła