Konsekracja kościoła w Komorowie


Ks. prałat Józef Podstawka dotychczasowy Dziekan Pruszkowa, ks.prałat Grzegorz Kalwarczyk Kanclerz Kurii Warszawskiej