Oto dzień


Niedziela 24 VI 2007 rok. Godzina 12:30. Uroczyste wprowadzenie świeżo wyświęconego księdza - o. Macieja do świątyni