Oto dzień


Koncelebranci rozpoczynają liturgie od ucałowania ołtarza