Oto dzień


Pierwsza homilia o. Macieja, trudna i ważna, bo głoszona do swoich