Komorowskie Brylowanie


Mateusz Irmiński - student I roku UW znany z kościoła lektor Słowa Bożego otworzył spektakl pięknie podanym wierszem Ernesta Brylla Przejście przez morze czerwone