Komorowskie Brylowanie


Scena zbiorowa: od lewej - Wojciech Irmiński, Anna Mrozowska, Witold Błaszczyk prezes Stowarzyszenia Kulturalny Komorów, Piotr Mrozowski i Jan Jałosiński