Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Wspólnoty formacyjne

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej


Pierwsze zebrania kandydatów na członków POAK rozpoczęły się w listopadzie 1995 roku. Deklaracje z prośbą o przyjęcie w poczet kandydatów złożyły 22 osoby. Kierownikiem tzw. sekretariatu został p. Kazimierz Ziemkiewicz. W marcu 1997 r. ks. kard. Józef Glemp podpisał dekret - akt nadania członkostwa POAK. Prezesem został prof. Tadeusz Kulik. Opiekunem duchowym jest ks. prałat Andrzej Perdzyński - proboszcz parafii.
Podstawowymi celami akcji są:
   1.   formacja duchowa członków i pogłębienie wiedzy religijnej,   
   2.   ewangelizacyjne oddziaływanie w parafialnym środowisku,   
   3.   konkretne działania na rzecz własnej parafii oraz pomoc potrzebującym.

Członkowie POAK czynnie uczestniczą w nabożeństwach oraz rozlicznych uroczystościach kościelnych. Mają udział w kolportażu prasy i książek, prowadzą sprzedaż przedświątecznych świec i artykułów Caritasu. Słowem nie ma uroczystości i działań w parafii, bez udziału w nich członków POAK.
Spotkania odbywają się w salce na plebanii, a o ich terminie informacja do wiernych dociera poprzez ogłoszenia parafialne. Zwykle jest to co druga środa, godz. 19.00.
Aktualnie POAK zrzesza 15 członków zwyczajnych i jednego wspierającego.
Dołącz do nas. Zapraszamy. Kontakt - tel. kom.: 608-455-897.Copyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.