Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Wybrane artykuły

Wszystkich, gości naszej witryny informujemy, że tu znajdą naprawdę ciekawe teksty, dotyczące lokalnych dziejów Komorowa wpisanych w historię całego kraju.


 2003 - 2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013 - 2017    2018 - 2019  
Z relacji
ŚWIADKA
Komorów w "Dziennikach"
Marii Dąbrowskiej
Poznajemy
KOMORÓW
Wieczory
w Wieczerniku

Pod brzozowym krzyżem

-MP nr11 (70)
z 17 XII 2006

Latem tego roku panu Tomaszowi Terleckiemu udało się uzyskać z Archiwum Państwowego w Warszawie pełną listę osób, które spoczęły w Komorowie "na Zieleńcu". Przy niektórych nazwiskach były krótkie notki. Podajemy je w niezmienionym stanie. Wszyscy pochowani - bez wyjątku - byli mieszkańcami Warszawy.

Ich ciała na Cmentarzu Wojennym złożono (...)
(więcej...)


Kamienie pamięci
i zapomnienia

-MP nr9-10 (68-69)
z 16 X 2006

Sprawa cmentarza ofiar Powstania Warszawskiego w Komorowie wzbudziła zainteresowanie komorowian, ze szczególnym zaangażowaniem naszej gazety parafialnej oraz księdza proboszcza.
Były jednak również głosy sceptyczne czy wręcz krytyczne, poddające w wątpliwość sam fakt istnienia cmentarza i grobów pochowanych w nim ludzi. Chwilami zabrzmiały niczym echa pogrobowców dawnego systemu. (...)
(więcej...)


Proszę o głos

-MP nr6-8 (65-67)
z 3 IX 2006

Szanowna Pani Redaktor
Mam przyjemność napisania listu do redakcji "Magazynu Parafialnego" w sprawie historii Komorowa i czuję się w obowiązku podzielenia się z Panią kilkoma spostrzeżeniami, które nasunęły mi się po przeczytaniu artykułu p. Artura Andrzejuka "Przez świadomość do dumy" (nr 4-5 /2006r.). Przez wiele lat mieszkałem w Komorowie przy ul. M. Dąbrowskiej, a i teraz jestem częstym gościem w domu moich rodziców. Przyznaję, że zawsze (...)
(więcej...)


Przez świadomość do dumy

-MP nr4-5 (63-64)
z 11 VI 2006

Gdy w listopadzie 2004 r. poświęcono krzyż i okolicznościową tablicę, upamiętniającą znajdujący się na terenie szkoły cmentarz z okresu Powstania Warszawskiego, wydarzenie stanowiło ciekawą lekcję. Wielu z nas uświadomiła ona, że jest w naszej najnowszej historii dużo autentycznych białych plam. Takich wydarzeń, które wymknęły się z naszej historycznej świadomości. Uległy naturalnemu, nie ideologicznemu, zatarciu. Przykładem tego mogą być (...)
(więcej...)


Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II - Mieszkańcy Komorowa

-MP nr3 (62)
z 16 IV 2006

Ustawiona na schodach naszej świątyni figura Ojca świętego Jana Pawła II będzie witała wiernych przychodzących na modlitwę. Pomnik dłuta Witolda Czopowika przedstawia uśmiechniętego Jana Pawła II okrywającego płaszczem małego chłopca.
Dzień 2 kwietnia był w naszej parafii pierwszym dniem rekolekcji wielkopostnych. Dlatego też od rana starsze harcerki i harcerze (...)
(więcej...)


"W" jak Wyzner

-MP nr2 (61)
z 12 III 2006

Rozmowa z dr. hab. sztuki Krzysztofem Wyznerem, zainspirowana zdaniem św. Pawła Apostoła - "Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie." (List do Galatów 5,22-23) Nim do niej doszło Profesor Wizner zgodził się zilustrować pojęcie MIŁOśCI.
Tworzę iluzje i dla dobrego samopoczucia gotów jestem skazać się na życie w świecie iluzji. (...)
(więcej...)


Komorowskie Brylowanie

-MP nr1 (60)
z 2 II 2006

Włączając się w Rok Obchodów XXV Rocznicy Powstania "Solidarności" Stowarzyszenie "Kulturalny Komorów", przy wsparciu władz gminy zorganizowało wieczór z bacznym obserwatorem życia, filozofem, utalentowanym publicystą, a nade wszystko wielkim polskim poetą - Ernestem Bryllem. W niedzielę wieczorem 8 stycznia 2006 roku, zostaliśmy zaproszeni do Dworu Polskiego w Pęcicach na (...)
(więcej...)


Aleja Jan Pawła II

-MP nr58
z 23 XI 2005

Dzień Papieski A.D. 2005 obchodzono pod hasłem - Jan Paweł II - Orędownik Prawdy. W Komorowie tak jak w całej Polsce był to dzień szczególny. Oto Rada i Władze Gminy z Panem Wójtem na czele postanowiły Wielkiemu Polakowi ofiarować niezwykły pomnik - najpiękniejszy zakątek naszej miejscowości, położony między ulicą Spacerową a Nadarzyńską i urządzony nadzwyczajnie. Oto słów kilka (...)
(więcej...)


Głos w ważnej sprawie

-MP nr55-56
z 8 IX 2005

To naprawdę było wielkie wydarzenie, mimo, że uczestniczyło w nim zaledwie kilka osób! Kolejną 61 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczciliśmy nie tylko mszą świętą za Ojczyznę, ale także pierwszy raz chwilą zadumy w już wygrodzonym, obsadzonym kwiatami - miejscu spoczynku bezimiennych....
Zaraz po wieczornym nabożeństwie niosąc światełka w dłoni (...)
(więcej...)


Wrześniowe echa

-MP nr55-56
z 8 IX 2005

Krok po kroku odkrywamy naszą komorowską historię...
15. września mija druga rocznica śmierci Sławka Sawickiego. Był jedynym moim kolegą ze szkoły podstawowej - tej w baraku poniemieckim, kierowanej przez Henryka Kotońskiego - z którym udało mi się pozostać w stałym, serdecznym kontakcie. To przede wszystkim jego zasługa. Gdyby ktoś chciał wiedzieć dokładnie, co oznacza stare określenie "dusza człowiek" (...)
(więcej...)


Aleja Jan Pawła II

-MP nr58
z 23 XI 2005

Dzień Papieski A.D. 2005 obchodzono pod hasłem - Jan Paweł II - Orędownik Prawdy. W Komorowie tak jak w całej Polsce był to dzień szczególny. Oto Rada i Władze Gminy z Panem Wójtem na czele postanowiły Wielkiemu Polakowi ofiarować niezwykły pomnik - najpiękniejszy zakątek naszej miejscowości, położony między ulicą Spacerową a Nadarzyńską i urządzony nadzwyczajnie. Oto słów kilka (...)
(więcej...)


Głos w ważnej sprawie

-MP nr55-56
z 8 IX 2005

To naprawdę było wielkie wydarzenie, mimo, że uczestniczyło w nim zaledwie kilka osób! Kolejną 61 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczciliśmy nie tylko mszą świętą za Ojczyznę, ale także pierwszy raz chwilą zadumy w już wygrodzonym, obsadzonym kwiatami - miejscu spoczynku bezimiennych....
Zaraz po wieczornym nabożeństwie niosąc światełka w dłoni (...)
(więcej...)


Wrześniowe echa

-MP nr55-56
z 8 IX 2005

Krok po kroku odkrywamy naszą komorowską historię...
15. września mija druga rocznica śmierci Sławka Sawickiego. Był jedynym moim kolegą ze szkoły podstawowej - tej w baraku poniemieckim, kierowanej przez Henryka Kotońskiego - z którym udało mi się pozostać w stałym, serdecznym kontakcie. To przede wszystkim jego zasługa. Gdyby ktoś chciał wiedzieć dokładnie, co oznacza stare określenie "dusza człowiek" (...)
(więcej...)


Afisz
"Brzozowy Krzyż"

-MP nr48-49 z 12 IX 2004

Na dzień przed świętem Zmarłych na terenie szkoły, w miejscu zapomnianego Cmentarza Wojennego, z inicjatywy Związku Harcerzy Rzeczypospolitej oraz Rady Osiedla Komorów stanął Brzozowy Krzyż. 11 listopada 2004 roku - w święto Niepodległości poświęcono go.

Prezentujemy kilka zdjęć wykonanych dnia 30 października 2004 roku przez Ewę Bakszę w trakcie ustawiania KRZYŻA na terenie dawnego Cmentarza Wojennego.
(więcej...)


Dziedzictwo "Bożego Daru"

-MP nr47 z 12 IX 2004

Dom to taka przedziwna szkatułka, w której ludzie chowają różne skarby. Wśród nich ten najcenniejszy - pamięć o dniach już minionych.

Co z takiej konstatacji Pani wynosi?
A no to, że o ten dom, o moją rodzinę w sposób niebanalny otarła się historia. W codziennym zabieganiu gdzieś mi ta prawda umykała. Gdy przygotowania do tej rozmowy zmusiły mnie do zajrzenia w zakamarki pamięci - nie tylko mojej, ale także (...)
(więcej...)


Świadkowie

-MP nr 41 z 23 XI

Niezwykłe okoliczności związane z historią naszego cmentarza.
Czy relacja świadka jest prawdziwa?

Z małą wiarą, że znajdę coś ciekawego - postanowiłam prześledzić historię komorowskiej nekropolii. Cmentarz "młody", niewielki, jeszcze nie zdołał obrosnąć legendą. Wprawdzie w Komorowie mieszka i mieszkało tyle znamienitych osób, jednak ich doczesne szczątki najczęściej spoczywają gdzie indziej. Nierzadko na Powązkach.
(więcej...)


 2003 - 2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013 - 2017    2018 - 2019  
Z relacji
ŚWIADKA
Komorów w "Dziennikach"
Marii Dąbrowskiej
Poznajemy
KOMORÓW
Wieczory
w Wieczerniku


Copyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.