Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Magazyn Parafialny

Wspólnoty formacyjne

Magazyn Parafialny

To bogato ilustrowany periodyk wydawany od grudnia 1997 r. przez Parafię Narodzenia NMP w Komorowie. Założeniem programowym pisma jest szerzenie wartości chrześcijańskich, Słowa Bożego, skupienie społeczności lokalnej wokół Kościoła oraz towarzyszenie członkom wspólnoty w ich życiu codziennym. Jest adresowane do całej rodziny. Od momentu powstania permanentnie ewoluuje, utrzymując jednak wysoki poziom. Obecnie ukazuje się od 5 do 6 numerów w roku, formatu A4, o objętości 30-36 stron (w tym zawsze 4-8 barwnych). To nie tylko kronika parafii i pismo o charakterze formacyjnym, ale też z powodzeniem wypełnia rolę lokalnego "almanachu" o profilu kulturalnym. Jeżeli by, ktoś chciał zaangażować się w działalność pisarską w Magazynie to kontakt: ksiądz Artur Kaczyński
Copyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.