Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Historia parafii

Kalendarium

Najważniejsze daty z budowy wspólnoty Kościoła w Komorowie

Budowa kościoła w Komorowie


Ks. Józef Jakubczyk z ekipą budowlaną Ks. J. Jakubczyk na budowie

02 I 1947
Powołanie Tymczasowego Komitetu Budowy Kaplicy.

12 IX 1948
Poświęcenie kamienia węgielnego.

1949-1953
Prace ziemne, budowa fundamentów, murów, otynkowanie, założenie instalacji elektrycznej. Uzyskanie pozwolenia na odprawianie nabożeństw i prowadzenie prac duszpasterskich.

1955
Dobudowanie przedsionka - w celu powiększenia kaplicy.

1953-1958
Prace wykończeniowe wnętrza, wykonanie ołtarza, tabernakulum, wyposażenie kaplicy w obrazy, ornaty i naczynia liturgiczne.

02 II 1958
Erygowanie parafii w Komorowie. Powołanie ks. Józefa Jakubczyka na proboszcza nowej parafii. Rozwiązanie Komitetu Budowy Kaplicy.

X 1963
Ustawienie wysokiego drewnianego krzyża na placu przed kościołem - na pamiątkę pierwszych Misji Ewangelizacyjnych w Komorowie.

8 IX 1964
Objęcie parafii przez drugiego proboszcza ks. Tadeusza Kozłowskiego. Kontynuowanie prac przy wystroju wnętrza świątyni. Wykonanie marmurowego ołtarza i ambonki. Zainstalowanie dębowych ławek. Zawieszenie stacji Drogi Krzyżowej.

1977-1980
Budowa plebanii.

1990
Uroczyste poświęcenie cmentarza grzebalnego w Komorowie.

VI 1995
Odejście na emeryturę ks. Kanonika Tadeusza Kozłowskiego. Parafię obejmuje ks. Włodzimierz Kucharski.

VI 1996
Objęcie parafii przez czwartego proboszcz - ks. Andrzeja Perdzyńskiego..

1996
Zakup organów oraz modernizacja nagłośnienia, odnowienie krzyża misyjnego, remont kopuły i dachu na kaplicy.

1997
Przeprowadzenie gruntownego remontu budynku plebanii oraz wykończenie kaplicy na cmentarzu grzebalnym.

1998
Postawienie figury Matki Bożej przed wejściem do kościoła. Poświęcenia dokonał ks. prymas Józef Glemp dnia 29.03.1998 roku.

2000
Umieszczenie witraża z wizerunkiem Całunu Turyńskiego w oknie nad ołtarzem. Poświęcenia dokonał ks. biskup Piotr Jarecki dnia 30.04.2000 roku.
Wmurowanie wewnątrz świątyni marmurowej tablicy upamiętniającej wieloletnią posługę w parafii ks. kanonika Tadeusza Kozłowskiego.

21 V 2001
-11 XII 2001
Rozbudowa świątyni poprzez dobudowanie arkadowego krużganka od frontu i poszerzenie schodów. Przeprowadzenie generalnego remontu wewnątrz i na zewnątrz kaplicy: usunięcie starych tynków, położenie nowych, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, malowanie ścian, zainstalowanie nowych wieżyczek na szczycie kopuły i nad wejściem do kościoła, zamocowanie elektrycznie sterowanych wentylatorów. Wymiana części okien i drzwi zewnętrznych, także i w dolnym kościele. Zakończenie wymiany tych elementów w czerwcu 2003 roku. Zamontowanie nowych granitowych parapetów. Odnowienie zakrystii i wyposażenie jej w nowe meble. Ustawienie nowych konfesjonałów. Umocowanie drugiej kropielnicy przy wejściu do kościoła. Uporządkowanie terenu wokół kościoła.

12 V 2001
Postawienie figury Jezusa ubiczowanego ("Ecce Homo") w lewej wnęce nad ołtarzem. Poświęcenia dokonał ks. biskup Marian Duś.

2002
Założenie instalacji alarmowej. Zamówienie i zawieszenie w zakrystii portretów pierwszych proboszczów naszej parafii: ks. Jakubczyka i ks. Kozłowskiego.

19 IV 2003
Postawienie figury Matki Bożej z konającym Chrystusem ("Pieta") w prawej wnęce nad ołtarzem. Poświęcenia dokonał ks. biskup Piotr Jarecki.

19 VIII 2003
Zawieszenie trzech nowych dzwonów. Poświęcenia dokonał podczas sumy odpustowej ks. biskup Piotr Libera w dniu 7 września.

X 2003
Wymiana urządzeń grzewczych i remont pomieszczenia "kotłowni".

2004
Przygotowywanie do koronacji obrazu z głównego ołtarza:
konserwacja obrazu oraz zamówienie korony i sukienek.
Obłożenie płytami granitowymi schodów do kościoła.

12 IX 2004
Koronacja obrazu Matki Bożej Miłosiernej z Komorowa.

2 IV 2006
Pierwsza rocznica śmierci Ojca Świętego uczczona wystawieniem pomnika
Janowi Pawłowi II. Poświęcenia dokonał ks. bp Antoni Dydycz .

VI 2007
Ogrodzenie całego palcu przy kościelnego.

X - XI 2007
Wykonanie wentylacji w dolnym kościele, wyłożenie kostką granitową wszystkich alejek, nabycie stacji Drogi Krzyżowej, wykonanie wylewek pod zamontowanie kapliczek w przyszłym roku.

3 XII 2007
Ks. kanonik Andrzej Perdzyński, proboszcz parafii Narodzenie NMP w Komorowie i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Miłosiernej z Komorowa, przyjmuje z rąk ks. abp Kazimierza Nycza metropolity warszawskiego, dekret powołujący go do godności Dziekana Pruszkowskiego.

2 II 2008
Uroczyste otwarcie Roku Jubileuszowego wiążące się z obchodami:
- 50-lecia istnienia Parafii
- 60-lecia budowy Kaplicy Wotywnej w Komorowie

9 III 2008
- 15 III 2008


Misje ParafialneV - IX 2008
Kapitalny remont kościoła: położenie nowego pokrycia na dach i tynków. Zagospodarowanie otoczenia

13 IX 2008
60. rocznica budowy Kaplicy.
Z tej okazji została odprawiona uroczysta masz święta koncelebrowana, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks.. abp Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski
W czasie jej trwania ks. Arcybiskup dokonał konsekracji Świątyni.
Po mszy świętej Jego Ekscelencja poświęcił tablicę upamiętniającą członków Społecznego Komitetu Budowy.

12 IX 2010
Poświęcenie przez bp.Tadeusza Pikusa ołtarza dedykowanego Matce Boskiej Katyńskiej

30 III 2011
Wstawienie nowych ławek do kościoła. Przed Wielkanocą 2012 roku zostały wstawione ławki pod ścianami.

8 IX 2013
Nałożenie insygniów królewskich (berła i jabłka) na obraz Matki Bożej, dokonane przez Nuncjusza Apostolskiego abp. Celestino Migliore

22-23 VI
2014
Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (Eucharystia powitania, Adoracja oraz Eucharystia pożegnania)

29-30 XI
2014
Wizytacja Kanoniczna bp. Józefa Górzyńskiego z przedstawieniem sprawozdań z działalności poszczególnych grup naszej parafii

26 X 2015
Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży (Eucharystia powitania, adoracja przy obrazie Matki Bożej i przy Krzyżu oraz pożegnanie symboli)

20–24 VII
2016
Dni w Diecezjach - obecność pielgrzymów z Barcelony w naszej parafii, które były przygotowaniem się na centralne wydarzenia ŚDM w Krakowie.

5 VI 2017
Jubileusz 40 rocznicy Święceń Kapłańskich księdza Proboszcza Andrzeja Perdzyńskiego

połowa 2018 r.
Rozpoczęcie remontu Dolnego Kościoła (zdjęcie starych tynków i boazerii, osuszanie ścian i impregnacja przed wilgocią, położenie nowych tynków, malowanie, zamontowanie nowej instalacji elektrycznej)

24-31 III 2019
Misje Parafialne - Misje Święte głoszone przez Ojców Michalitów gruntownie odnowiły wnętrza, a głównym tematem było: W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA. Każdy dzień miał swój temat przewodni oraz swój plan.

26-27 V 2019
Wizytacja Kanoniczna bp. Rafała Markowskiego z przedstawieniem sprawozdań z działalności poszczególnych grup naszej parafii

13 IX 2020
Odpust parafialny uroczyście odprawiony przez Metropolitę Warszawskiego - księdza Kardynała Kazimierza Nycza

17 X 2020
Uroczyste poświęcenie Krzyża przez księdza Biskupa Rafała Markowskiego na zbiegu ulic Wiejska, Główna i Turystyczna

14 VIII 2021
Śluby wieczyste trzech sióstr Misjonarek Świętej RodzinyCopyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.