Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Ruch Światło-Życie (grupa młodzieżowa)

Wspólnoty formacyjne

KSM

KSM czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

KSM czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to organizacja dla młodych katolików, którzy przez cnotę, naukę i pracę pragną służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. To przestrzeń do budowania pięknych, trwałych relacji opartych na ewangelicznych wartościach. Początki KSM sięgają 1934 roku. Oddział KSM KomoVita rozpoczął swoją działalność 12 października 2023 roku. Prezesem komorowskiego KSMu jest Antonina Osuchowska, księdzem Asystentem - ks. Krzysztof Adamski, wspomagany przez s. M. Esterę Andrzejewską AM. Spotkania odbywają się w salce pod plebanią w każdy czwartek po wieczornej mszy świętej. Zapraszamy młodzież od 8 klasy SP do 30 r.ż. Aktywnie uczestniczymy w życiu parafialnym oraz inicjatywach ewangelizacyjnych, takich jak Lednica, Światowe Dni Młodzieży, rekolekcje i dni skupienia. W najbliższym czasie wybieramy się na Festiwal Młodych do Medjugoria.

Więcej o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży można przeczytać na www.ksm.org.pl

"Zasadniczą misją Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego."
§ 10 Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickie Stowarzyszenie MłodzieżyCopyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.