Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


O Magazynie Parafialnym


Pierwszy numer Magazynu Parafialnego ukazał się w grudniu 1997 roku. Jest to pismo wydawane przez parafię Narodzenia NMP w Komorowie. Powstało z inicjatywy ks. Mariusza Zapolskiego, wikariusza parafii w Komorowie w latach 1997 – 2001, który wraz z grupą młodych ludzi zaczął je redagować.

Każdy numer Magazynu Parafialnego ma określony temat przewodni, do którego nawiązywać mają wszystkie zgromadzone artykuły. W swoich tekstach autorzy starają się przybliżyć nauczanie Kościoła Katolickiego, skłonić Czytelnika do refleksji, zaprosić do głębszego przeżywania wiary czy po prostu zainteresować tym, co dzieje się w lokalnej społeczności. Oprócz artykułów publikujemy również fotoreportaże z ważnych dla parafii wydarzeń.  

Nie sposób zliczyć ile osób na przestrzeni lat współpracowało z Magazynem Parafialnym. W chwili obecnej redakcja liczy kilkunastu członków. Do MP pisuje również młodzież, dla której często jest to pierwsze miejsce, w którym mogą spróbować swych dziennikarskich sił.




Copyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.