Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Akt Oddania Matce Bożej

Akt Oddania

Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp, Arcybiskup Metropolita Warszawy, Prymas Polski po wyświęceniu koron nakłada je na łaskami słynący obraz Matki Bożej Miłosiernej i u stóp Księżnej Komorowskiej odczytuje...

Akt Oddania Matce Miłosiernej z Komorowa

Komorów, 12 września roku 2004

Komorowska Miłosierna Pani

Jakże Ci nie dziękować za tysięcznych łask zdroje? Za schludny dom rodzinny i za skrawek własnej ziemi pod nogami. Za uratowanie Komorowa od wojennej pożogi. Za kromkę chleba, zielone drzewa za oknem i kwiaty na łące. Za każdy spokojny dzień przeżyty w wolnym kraju. Jakże Ci nie dziękować?!...
Klęczymy przed Tobą, a pokorny nasz wzrok biegnie ku Twym miłosiernym oczom. Zechciej dostrzec w nim nasze uwielbienie. Wejrzyj też w nasze serca przepełnione wiarą, nadzieją, miłością i wdzięcznością w podzięce za bezmiar łask od Ciebie otrzymanych.
Serca nasze kładziemy u Twych stóp i pokornie prosimy - przyjmij je, by uczynić z nich miłą Bogu świątynię.
Dziś, zgromadzeni wokół Twego cudownego wizerunku, nasza Matko Miłosierna z Komorowa - potwierdzamy oddanie i zawierzenie wyrażone Tobie tyle razy przez Prymasa Tysiąclecia, Episkopat Polski i przez Ojca Świętego - Jana Pawła II.
Matko Miłosierna z Komorowa! Twojemu pośrednictwu zawierzamy:
- Odnowę Kościoła w miłości, prawdzie i zgodzie.
- Zawierzamy Ci naszą służbę na rzecz drugiego człowieka.
- Zawierzamy Ci Miłosierna Matko z Komorowa sprawiedliwość i pokój na świecie.
- Zawierzamy Ci wszystkie trudne, nierozwiązane sprawy społeczne naszego kraju.
- Zawierzamy Ci nasze wszelkie trudności i słabości.
- Zawierzamy uświęcenie naszych rodzin.
- Zawierzamy Ci Miłosierna Matko serca oraz dusze naszych dzieci i młodzieży.
- Zawierzamy Ci Matko nasze osobiste kościoły zbudowane w naszych sercach, oparte na miłości, Krzyżu i wierze.
- Zawierzamy Ci nasz lokalny Kościół w Komorowie, jego kapłanów, siostry zakonne i cały lud Boży, by przez codzienną modlitwę, przez nawrócenia - pomnażał swe siły, rósł w jedności i miłości.
- Zawierzamy Ci Miłosierna Matko z Komorowa wszystkie nasze sprawy, z którymi dziś stoimy przed Twym tronem.

Amen
Copyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.