Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Siostry Misjonarki Świętej Rodziny, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej

Wspólnoty formacyjne

W Komorowie mają swoje domy dwa zgromadzenia żeńskie.

Siostry Misjonarki Świętej Rodziny

Zgromadzenie założone przez bł. Bolesławę Lament w 1905 roku w Mohylewie, od 1922 roku w Polsce
Siostry zajmują się wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży, pracą charytatywną, działalnością misyjną. W Polsce pracują jako nauczycielki-katechetki, organistki, kancelistki, zakrystianki, przedszkolanki, opiekunki w świetlicach, pielęgniarki w szpitalach i hospicjum, opiekunki parafialne, w posłudze bezdomnym i samotnym. Od wielu lat prowadzą w Komorowie przedszkole. Mają tu również swój Dom Generalny. Obecnie Zgromadzenie liczy 347 sióstr pracujących w Polsce, we Włoszech, w Zambii, w Kenii, w Stanach Zjednoczonych, na Białorusi, na Litwie i w Rosji.
http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org/Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej

Zgromadzenie założone przez bł. Edmunda Bojanowskiego w 1850 roku przyjęło duchowość maryjną. Wyróżniającą je wartością jest służba.  Logiem Sióstr Służebniczek jest monogram „P”. Historia znaku wywodzi się od litery "P" wpisanej w "X" - "X" i "P" to dwie pierwsze litery zapisanego po grecku słowa "Chrystus" (Χριστός – Khristós). Litera "P" skrzyżowana z prostą linią poziomą to krzyż monogramatyczny  utworzony przez odmienny zapis "X" oraz dodanie pętli; jest monogramem symbolizującym Jezusa Chrystusa i krzyż. Na tle monogramu „P” zarysowuje się litera „M”, która jest monogramem imienia Najświętszej Maryi Panny. Monogram „M” łączy się z krzyżem, tak jak Maryja jest zjednoczona z Synem. Połączenie to podkreśla także udział Maryi w dziele zbawienia. Takie zestawieni graficzne ma swoją głęboką wymowę. W tradycji naszych wspólnot naśladowanie Jezusa Chrystusa, wszelka działalność sióstr zawsze miała swój początek w kontemplacji Syna Bożego, której wierną Nauczycielką jest dla nas Jego Matka. W Komorowie prowadzą przedszkole, jako, że nie ma ich dużo to są obecne w życiu parafii.
http://www.sluzebniczki.pl/Copyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.