Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Droga Krzyżowa 2011

Droga Krzyżowa z dnia 11.03.2011

Marek Skwarnicki
DROGA KRZYŻOWA Z JANEM PAWŁEM II

Wielki Piątek 1989
Koloseum


Modlitwa wstępna:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Bracia i siostry
"Droga Krzyżowa"
to droga, którą przeszedł Jezus,
wierny zbawczemu planowi Ojca.
I nadal przemierza On tę drogę
w życiu swoich uczniów:
poprzez nich - w swoim Kościele.
Jezus wciąż, także dzisiaj skazywany jest na śmierć,
obnażany z szat, wyśmiewany, krzyżowany.
Prośmy Ducha Świętego o łaskę
rozważania trwającej po dzień dzisiejszy męki Chrystusa:
by przebyć kolejne stacje Drogi Krzyżowej
i aby z Jezusem i tak jak Jezus
poświęcić się spełnianiu Bożego planu
pełnego wyzwolenia człowieka.
Ojcze Święty i miłosierny,
daj nam z wiarą i miłością
rozważać drogę krzyżową,
byśmy jako uczestnicy cierpień Chrystusa
z Nim razem osiągnęli chwałę Twojego Królestwa.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

[Pobożność chrześcijańska zawsze, zwłaszcza w Wielkim Poście, przez odprawianie Drogi Krzyżowej rozpamiętywała poszczególne momenty męki, intuicyjnie wyczuwając, że tu jest punkt kulminacyjny objawienia miłości i że tu jest źródło naszego zbawienia (Rosarium Virginis Mariae)].


I. PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ


K. Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie,
W. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył.

Medytacja

Oto stoimy tu z Jezusem wśród gruzów Imperium,
które uzurpowało sobie prawo zniewalania lub obdarzania wolnością.
Wśród ruin ludzkich królestw, przemijających potęg,
poprzez wieki rozbrzmiewa głos Piłata skazującego Jezusa na śmierć.
Echo głosu rzymskiego prokuratora
niesie się przez wieki razem ze słowami Jezusa:
"... na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest z prawdy słucha mego głosu" (J 18, 37).
Przyszliśmy tu dzisiaj, by słuchać głosu Jezusa:
odpowiedzi prawdy i życia dla każdego z nas;
by sprzeciwić się tym, którzy ironicznie pytają:
"co to jest prawda?" (J 18, 38),
a potem odchodzą, sceptyczni, nie czekając na odpowiedź,
Sprawiedliwego wydając na śmierć.

Modlitwa

Panie Jezu, Ty jesteś niewinnością skazaną przez nieprawość;
prawdą znieważoną przez kłamstwo.
Panie, przebacz nam nasze winy, które stały się tego przyczyną;
ocal nasze sumienia od zasadzki zwątpień, od udręki sceptycyzmu,
od zbrodni niesprawiedliwych sądów.
Tam, gdzie rządzi kultura śmierci, gdzie sroży się mordercza niesprawiedliwość
wzbudź w Twoich uczniach nowy zapał do obrony życia.
Tobie, Jezu, Sprawiedliwy, Święty Boże, cześć i chwała na wieki. Amen.

[Ojcze Święty! Janie Pawle II! Czcigodny Sługo Boży! Sługo sług Bożych!
Jesteś z nami, jak wtedy w Koloseum, gdy odprawiałeś tę Drogę Krzyżową. Jesteś i uczysz nas swoim przykładem i słowem: jak przyjmować sądy ludzkie i jak gotować się na Sąd Boży! Wstawiaj się za nami u Pana.]

***
Wszyscy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

***

Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.


II. PAN JEZUS PRZYJMUJE KRZYŻ NA SWE RAMIONA


K. Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie,
W. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył.

Medytacja

Chrystus, przyjmując krzyż na swe ramiona,
wszedł w ból i samotność wszystkich ludzi,
którzy wiedzą, że niebawem umrą
lub trwają w odrętwieniu ostatnich cierpień.
Na pustkowiach współczesnego świata
ból Chrystusa - nowy krzak ognisty
płonie i się nie spala.
To On, językiem tajemniczego ognia
wyzwalającej miłości wzywa:
"Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się od Mnie,
bo jestem cichy i pokornego serca...
Albowiem jarzmo moje jest słodkie
a moje brzemię lekkie" (Mt 11, 29-30).

Modlitwa

Jezu, nasz Zbawicielu,
na Twoich ramionach już spoczął krzyż
oczekiwany, upragniony, przyjęty z miłością:
gotowy jest ołtarz Twojej ofiary,
katedra najszczytniejszego nauczania,
trybunał miłosierdzia i przebaczenia.
Daj, aby mocą Twojej łaski
także krzyż przyjmowany przez nas każdego dnia
był wyrazem miłości i służby,
źródłem mądrości,
narzędziem wspólnoty i pokoju.
Tobie, Jezu, samotny pod ciężarem krzyża,
Cześć i chwała na wieku.

[Ojcze Święty! Uczyłeś nas jak podejmować krzyż życia codziennego, zadany i nam przez Ojca Niebieskiego, bo krzyż zaakceptowany stanie się nam bramą do nieba.
Czcigodny Sługo Boży, Janie Pawle II, wstawiaj się za nami u Pana!]

***
Wszyscy: Ojcze nasz...

***
Duszę Jej, co łez nie mieści,
pełną smutku i boleści,
przeszył miecz dla naszych win.


III. JEZUS UPADA POD KRZYŻEM


K. Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie,
W. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył.

Medytacja

Pan Jezus godząc się upaść na ziemię
poniżający upadek napełnia wielkością:
bez sił upada na ziemie Ten, który ją stworzył.
Ciężar grzechu świata
powalił Go nagle na drodze ku śmierci.
A przecież On upada dobrowolnie,
chce doświadczyć ludzkiego konania,
chce z krzyża, który niesie na ramionach,
zbudować dla nas bramę raju.
Kiedy Pan Jezus dźwiga się z upadku,
drży śmierć,
a nas ze sobą porywa
potęga Jego miłosierdzia.

Modlitwa

Panie Jezu,
przez miłość wziąłeś na siebie nasze słabości;
przez miłość upadłeś bez sił na ziemię
na kalwaryjskiej drodze;
z miłości natychmiast powstałeś,
ażeby wypełnić plan Ojca.
Bądź nam, o Panie, towarzyszem drogi,
która wiedzie do królestwa życia,
wspieraj nas, kiedy obsuwa się stopa,
kiedy trwoga ogarnia,
kiedy przytłacza zmęczenie.
Tobie, Jezu, solidarny z człowiekiem w słabości
cześć i chwała na wieki.

[Ojcze Święty! Dałeś nam przykład powstawania z codziennych upadków i postępowania dalej wskazaną drogą Bożej Woli.
Czcigodny Sługo Boży, Janie Pawle II, wstawiaj się za nami u Pana!]

***
Wszyscy: Ojcze nasz...

***
O jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona,
której Synem niebios król!


IV. JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ


K. Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie,
W. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył.

Medytacja

Także dzisiaj dostrzegamy Cię,
Dziewico, Matko Kościoła,
wśród tłumu kobiet naznaczonych bólem:
matek, żon i córek, ludzi więzionych za to,
że bronili prawdy i sprawiedliwości.
Oto właśnie otrzymały tajemną wiadomość
i biegną na miejsce, gdzie być może spotkają
synów, mężów i braci,
by wymienić z nimi krótkie spojrzenie miłości i współczucia:
moment, który potrafi ocalić nadzieję na całe życie.
Także i Ty, Jezu, wymieniwszy spojrzenie z Matką
- były w nim pokrzepienie, odwaga i miłość -
poszedłeś dalej swą drogą
słaniając się wyczerpany torturami;
jednak w kostniejącej grozie zbliżającej się śmierci
czułeś ciepłą bliskość matczynej obecności.

Modlitwa

Bądź pozdrowiona Dziewico spotkania,
Wspierająca spojrzeniem,
Wierna uczennico, Matko o przebitym Sercu.
Bądź także blisko nas, Twych dzieci,
kiedy wstępujemy na Kalwarię
i kiedy zacznie nam brakować sił,
kiedy budzi się zwątpienie
lub kiedy droga staje się zbyt mroczna;
patrz na nas swoim wzrokiem matki, siostry,
abyśmy, umocnieni Twoim spojrzeniem, szli drogą
Jego uczniów tam, gdzie czeka nas Chrystusowa Pascha.
Tobie, Dziewico,
Matko mężna w bólu,
nasza cześć i nasza miłość na wieki.

["Cały Twój! Maryjo!" Ukazałeś, Ojcze Święty, jak kochać Matkę Boga i ludzi. Ona jest najpewniejszą drogą do Jezusa. Kształtuje nas na wzór swojego Syna.
Czcigodny Sługo Boży, Janie Pawle II, wstawiaj się za nami u Pana!]

***
Wszyscy: Ojcze nasz...

***
Jak płakała Matka miła,
jak cierpiała, gdy patrzyła
na Boskiego Syna ból!


V. SZYMON Z CYRENY POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI


K. Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie,
W. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył.

Medytacja

Przechodniu jerozolimski nie mający czasu dla bliźniego,
tak jak nie ma go dziś większość z nas.
Szymonie z Cyreny zmuszony siłą
do niesienia krzyża za Jezusa, który opadł z sił.
Nie z własnej woli, Szymonie,
lecz przez doświadczenie krzyża
poznałeś Pana, biorąc udział w Jego zbawczej męce.
Wstępując na Kalwarię,
w miarę jak wpadłeś w rytm kroków Chrystusa,
twoje serce poczynało bić żywiej -
nie tylko z wysiłku, ale i ze współczucia.
I tam, gdzie budziło się współczucie,
Szymonie z Cyreny,
rozkwitała także twoja miłość do Jezusa z Nazaretu.
Oby nikt z nas nie zmarnował szansy
danej człowiekowi z Cyreny:
przymuszony do oddania usługi,
niech odnajdzie w niej wolność miłości.

Modlitwa

Miłosierny Jezu daj nam taką samą łaskę
jakiej udzieliłeś Szymonowi z Cyreny:
wstępowania z Tobą na Kalwarię
z taką samą żarliwą troską o chwałę Ojca,
z tą samą pasją zbawienia człowieka;
łaskę niesienia z Tobą krzyża
przez wzięcie na siebie bólu tego, który cierpi,
uciskany przez zło i niesprawiedliwość,
miażdżony przez przemoc.
Tobie Jezu, utrudzony pod ciężarem krzyża,
silny w słabości, cześć i chwała na wieki. Amen.

[Ojcze Święty! Uczyłeś nas przykładem, jak przyjmować pomoc innych i jak tej pomocy udzielać. Jest to szczególna rola kapłanów, jako pomocników w drodze do nieba. Winni jesteśmy im wdzięczność wyrażaną w modlitwie.
Czcigodny Sługo Boży, Janie Pawle II, wstawiaj się za nami u Pana!]

***
Wszyscy: Ojcze nasz...

***
Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma,
Gdy mu stanie przed oczyma
W mękach Matka ta bez skaz?


VI. WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI


K. Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie,
W. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył.

Medytacja

Weroniko, kobieto jerozolimska,
zdołałaś odważnie przedrzeć się przez pierścień straży,
by otrzeć z krwi i potu twarz Jezusa.
On odwzajemnia tobie gest miłości,
pozostawiając na chuście odbicie swojego oblicza,
którego rysów nie udało się uchwycić nawet wielkim artystom.
Niewiasto litościwa i mężna, Weroniko:
jesteś wysłanniczką wszystkich, którzy miłują z odwagą,
którzy - także dzisiaj - niosą ulgę Chrystusowi
cierpiącemu w człowieku wyszydzonym, zmęczonym, zranionym.
"Ciemniejące płótno w twoich rękach
przyciąga niepokój świata" - mówi poeta.
Weroniko, odbite na twojej chuście,
pociemniałe od krwi święte Oblicze
w świetle Paschy będzie przemienione
i każdy człowiek ujrzy
w blasku Syna chwałę Ojca.

Modlitwa

Panie Jezu, który jesteś odbiciem chwały Ojca,
spójrz na nas wzrokiem pełnym łaskawości i przebaczenia,
odnów w nas obraz Boży wyciśnięty przez Chrzest:
w nasze odrętwiałe sumienia wlej niepokój,
obudź omdlałą w nas wolę, abyśmy szli za Tobą;
odciśnij na skruszonych sercach
pieczęć Twego pokoju.
Tobie, Jezu, prawdziwa Ikono Ojca,
dzieło Ducha, wszelka cześć i chwała na wieki. Amen.

[Ojcze Święty! Uczyłeś nas, że Kapłani - Spowiednicy w naszych duszach ocierają Twarz Chrystusa w Sakramencie Pokuty. Zanurzajmy ich więc w miłosiernej miłości Pana, prosząc o światło i moc ducha w tym trudnym zadaniu.
Czcigodny Sługo Boży, Janie Pawle II, wstawiaj się za nami u Pana!]

***
Wszyscy: Ojcze nasz...

***
Kto się smutkiem nie poruszy,
gdy rozważy boleść duszy
Matki z Jej Dziecięciem wraz?


VII. DRUGI UPADEK JEZUSA


K. Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie,
W. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył.

Medytacja

Chrystus upada po raz drugi
i po raz drugi powstaje;
wytęża wszystkie siły, by iść dalej,
by do końca dzielić los człowieka.
W owym upadku na ziemię
Jezus jest z tymi, którzy cierpią i którzy upadają:
z chorymi bliskimi załamania z powodu nawrotu boleści;
z więźniami sumienia tracącymi pewność swoich racji,
z powodu wzmożonych prześladowań.
W owym upadku na ziemię
Jezus staje się oparciem dla więźniów nałogów,
którzy już się z nich wyrwali, a potem znów ulegli;
jest umocnieniem tych, którzy z powodu nieustannych udręk
zwątpili w Boga.
Jezus podnosi się z upadku.
Oto Dobry Pasterz prowadzi gubiące się owce -
otacza Go zgraja ludzi okrutnych jak wilki,
On podejmuje swą drogę,
aby oddać życie za jednych i za drugich,
za wszystkich.

Modlitwa

Panie Jezu, daj nam łaskę dźwigania się z upadków,
by iść za Tobą drogą wiodącą ku krzyżowi, ołtarzowi Twojej ofiary.
Daj, abyśmy wraz z Tobą mogli być blisko tego,
który cierpi, który upada, wątpi, rozpacza,
aby złagodzić jego ból, rozproszyć zwątpienie,
ulżyć jego udręce.
Tobie, Jezu, który upadłeś na ziemię
i z ziemi zmartwychwstałeś,
cześć i chwała na wieki. Amen.

[Ojcze Święty, Ty wzywałeś wszystkich, których wielość upadków wstrzymywała w powrotach i zachęcałeś, by po każdym potknięciu skwapliwie biegli i zanurzali się w Miłosiernej Miłości Pana.
Czcigodny Sługo Boży, Janie Pawle II, wstawiaj się za nami u Pana!]

***
Wszyscy: Ojcze nasz...

***
Za swojego ludu zbrodnie
w mękach widzi tak niegodnie
zsieczonego Zbawcę dusz.


VIII. JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY


K. Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie,
W. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył.

Medytacja

Niewiasty Jerozolimskie, szłyście za Nim pierwsze
z olbrzymiej rzeszy ludzi zdążających w nie kończącej się pielgrzymce
Kościoła na Kalwarię.
W waszym płaczu
rozbrzmiewa lament żałobnych pieśni,
śpiewanych na wszystkich kontynentach o każdej porze historii.
To płacz Oblubienicy współczującej boleści Chrystusa.
I my, Twój dzisiejszy Kościół,
synowie córek jerozolimskich, słuchamy z pokorą upomnienia,
które dociera do nas poprzez wieki:
"Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną,
płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi" (Łk 23, 28).
Darem Bożym są łzy,
które przynoszą ulgę w cierpieniu,
przywracają pokój ducha i serca żałującym za grzechy;
łzy, które obmywają dzisiaj serca waszych synów,
córki jerozolimskie.

Modlitwa

Panie Jezu, który płakałeś nad Jerozolimą
odmawiającą przyjęcia daru Twojego pokoju,
nie pozwól, by inne odmowy
stały się przyczyną następnych ruin.
Udziel nam daru łez:
płaczu nad grzechami naszymi i całego świata,
by zmiękły zatwardziałe serca i wydały owoc
świętości i sprawiedliwości.
Tobie, Jezu, Mężu Boleści,
z obliczem zmienionym przez krew, pot i łzy,
cześć i chwała na wieki. Amen.

[Ojcze Święty, wołałeś: "o życie w prawdzie, o chodzenie w prawdzie, błagam Cię, Panie!" (Droga Krzyżowa z rozważaniami Ojca Świętego Jana Pawła II) dla płaczących nad sobą.
Czcigodny Sługo Boży, Janie Pawle II, wstawiaj się za nami u Pana!]

***
Wszyscy: Ojcze nasz...

***
Cierpiącego tak niezmiernie
Twego Syna ból i ciernie
niechaj duch podziela mój.


IX. JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI


K. Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie,
W. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył.

Medytacja

Pan nasz upada na ziemię,
jakby się chciał z nią pożegnać,
pozostawiając jej w darze
ofiarę zadośćuczynienia za nasze grzechy.
Jezus upada na ziemię przesiąkniętą grzechem,
pełną pychy i kłamstwa, ale też i świętości,
bowiem On dzielił z nami nasz los człowieczy.
Syn Boży upada na szalę wagi sprawiedliwości,
sprawia, że przeważa ciężar miłosierdzia:
Jego dobro przeważa nasze zło,
Jego męstwo - naszą podłość.
Powstając, Jezus wlewa ufność w serca ludzi tracących nadzieję;
daje moc tym, którzy zanurzeni w złu, bezsilni, osłabli,
zwątpili w to, że będą mogli się podźwignąć.

Modlitwa

Panie Jezu, raz jeszcze upadłeś na ziemię,
by raz jeszcze dać świadectwo, że nas ukochałeś.
Spraw, Panie, żebyśmy zrozumieli i wcielili w nasze życie
paradoksy Twojej Ewangelii:
króluje ten, kto służy braciom,
zachowuje życie ten, kto je utraci
i wyniesiony do chwały jest ten,
kto nad nędzą człowieka się pochyla.
Tobie, Jezu, w trzecim upadku na Drodze Krzyżowej,
Tobie, który siedzisz po prawicy Ojca,
cześć i chwała na wieki. Amen.

[Ojcze Święty, wszystkich, którzy trwają w nałogach czy zatwardziali w grzechach wzywałeś, by zanurzyli się w Boskim Miłosierdziu Pana upadającego po raz trzeci pod ciężarem krzyża.
Czcigodny Sługo Boży, Janie Pawle II, wstawiaj się za nami u Pana!]

***
Wszyscy: Ojcze nasz...

***
Matko, coś miłości zdrojem,
spraw, niech czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg.


X. JEZUS Z SZAT OBNAŻONY


K. Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie,
W. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył.

Medytacja

Gdy zdarto szaty z ciała Jezusa,
wszyscy ujrzeli w blasku słońca ślady biczów i pałek.
Jednych ten widok radował,
inni zaczęli szydzić i złorzeczyć.
Ci, którzy Go kochają, niech zakryją oczy!
Zobaczą Go może wtedy na naszych drogach
jak idzie z nagim tłumem
milionów ludzi pędzonych do gazowych komór;
wśród trędowatych,
umierających z głodu,
nieuleczalnie chorych,
wśród ofiar faryzeizmu bogatego świata.
Na wszystkich owych miejscach niedoli i śmierci
jest Chrystus w splotach blizn swych krwawych,
z szat obnażony i gotów do walki ze śmiercią.
Niech teraz otworzą oczy ci,
którzy Go kochają.

Modlitwa

Panie Jezu, daj nam pojąć i przeżyć
tajemnicę Twojego z szat obnażenia:
zostałeś odarty z szat,
byśmy mogli Cię przyodziać
w każdym człowieku odartym z godności;
abyśmy, porzuciwszy wszelką przemoc i hipokryzję,
przyoblekli szaty prawdy i łagodności.
Tobie, Jezu, z szat obnażony,
przybrany w majestat bóstwa,
cześć i chwała na wieki. Amen.

[Ojcze Święty nauczałeś: "To Ciało obnażone pełni Wolę Ojca każdą raną, każdym drgnieniem bólu, każdym zszarpanym mięśniem, każdą strugą krwi, która z Niego się toczy" (Droga Krzyżowa z rozważaniami Ojca Świętego Jana Pawła II).
Czcigodny Sługo Boży, Janie Pawle II, wstawiaj się za nami u Pana!]

***
Wszyscy: Ojcze nasz...

***
Spraw, by serce me gorzało,
by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg.


XI. JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA


K. Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie,
W. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył.

Medytacja

Nasze rozpamiętywanie męki Pana Jezusa
zawsze jest niedoskonałe,
zawsze ma swoje granice,
bo my także jesteśmy wspólnikami zbrodni,
bo i my jesteśmy winowajcami.
Dzień po dniu, noc po nocy,
przybijamy Jezusa do krzyża
naszym złem i obojętnością na los bliźnich.
Winni,
jak możemy pojąć ból
rozdzierający ciało Chrystusa na krzyżu?
Wspólnicy,
jakże możemy zrozumieć
zbawczą wartość krzyża?
Ale także i dla nas ratunkiem jest ukrzyżowany Jezus:
trzeba tylko skierować wzrok ku Niemu z prostotą łotra,
który konając obok Chrystusa, błaga wzruszony i pełen skruchy:
"Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa" (Łk 23, 42).

Modlitwa

Jezu, w Tobie, w twoim ostatnim westchnieniu
jest nasza nadzieja;
w udręce Twojej agonii - nasza siła;
w Twoim słowie przebaczenia - nasz ratunek.
Panie Jezu, wspomnij na nas w godzinie ciemności i próby.
Wszyscy: Jezu, wspomnij na nas.
W godzinie zwątpienia i bojaźni.
Wszyscy: Jezus, wspomnij na nas.
W godzinie śmierci naszej.
Wszyscy: Jezu, wspomnij na nas.
Tobie, Jezu, gdy z Twoich przebitych dłoni spływa krew,
która obmywa i odkupuje - cześć i chwała na wieki. Amen.

[Ojcze Święty zachęcasz przy tej stacji, by wszystkich przybitych do krzyża cierpienia, starości czy obowiązków zanurzać w Bożym Miłosierdziu Ukrzyżowanego.
Czcigodny Sługo Boży, Janie Pawle II, wstawiaj się za nami u Pana!]

***
Wszyscy: Ojcze nasz...

***
Matko, ponad wszystko świętsza,
Rany Pana aż do wnętrza
w serce me głęboko wpój.


XII. JEZUS UMIERA NA KRZYŻU


K. Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie,
W. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył.

Medytacja

Chrystus zmaga się ze śmiercią.
Walczy jako człowiek, którego opuszczają siły.
Walczy z nią jako Bóg, przeciw któremu
rozszalały się moce piekielne.
Kapłani bluźnią, gawiedź i żołnierze szydzą;
niebo mrocznieje, ziemia drży.
Trwoga konania wyrywa z ust Jezusa okrzyk:
"Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (Mk 15, 34).
W momencie śmierci nie wzywa się kogoś, kto nie istnieje:
nie zwątpił Syn Boży w Ojca.
Okrzyk Jezusa tajemniczo przedłuża się przez wieki,
bowiem my także,
zaplątani w tragiczne pytania o sens istnienia,
wołamy ku niebu tymi właśnie słowami z krzyża:
"Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuści?"

Modlitwa

Jezu, oto już bój skończony:
zranioną stopą starłeś głowę odwiecznego wroga:
nienawiść została pokonana i pokonana została także śmierć.
Jezu, "dokonało się":
jako zwycięzca wchodzisz do miejsca Twego odpoczynku,
a swoim wiernym zostawiasz oręż zwycięstwa:
posłuszeństwo, łagodność, przebaczenie.
Jezu, teraz Ojciec obdarza Ciebie chwałą i Ty, Bóg rządzisz z Krzyża.
Przyjmij Jezu Ukrzyżowany nasze wyznanie wiary i miłości,
Ty jesteś naszym Bogiem, naszym Zbawicielem,
Ty jesteś jedynym królem i jedynym Panem.
Tobie, Jezu, który umierając śmierć zwyciężyłeś -
cześć i chwała na wieki. Amen.

[Ojcze Święty uczysz nas, że "Te rozpięte ramiona z najwyższym wysiłkiem ogarniają całą ludzkość i cały świat... Oto tajemnica Odkupienia" (Droga Krzyżowa z rozważaniami Ojca Świętego Jana Pawła II).
Czcigodny Sługo Boży, Janie Pawle II, wstawiaj się za nami u Pana!]

***
Wszyscy: Ojcze nasz...

***
Widzi Syna wśród konania,
jak samotny głowę skłania,
gdy oddawał ducha już.


XIII. ZDJĘCIE Z KRZYŻA I ODDANIE JEZUSA MATCE


K. Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie,
W. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył.

Medytacja

Na łonie Matki złożono Jego martwe ciało
i Ona tuli Go do siebie, jak niegdyś w Betlejem
tuliła Go do swego dziewiczego łona.
Jezus umarł,
Maryja musi żyć dalej, zanurzona w morzu boleści.
Wypełniło się proroctwo Symeona:
kiedy Golgotę ogarnęła przedwieczorna cisza,
Serce Maryi przebił rozpalony miecz bólu.
Józef z Arymatei idzie do Piłata prosić o wydanie ciała;
gdzieś w pobliżu szlocha Magdalena,
Jan milczy, a zdumiona ziemia
szykuje się na przyjęcie swego Stwórcy.

Modlitwa

Z Synem w ramionach, smutna, jesteś Maryjo uosobieniem boleści;
w Twoim milczeniu
zawarty jest szloch matek całego świata,
które płaczą nad zabitymi dziećmi.
Naucz nas, Panno przeczysta,
być dla naszych braci i dla naszych sióstr
przedłużeniem i znakiem Twojego współczucia:
miłości, która rozumie i przebacza, pociesza i wspiera,
która wierzy, która ufa i która kocha.
Tobie, święta Maryjo,
Bolesna Dziewico nadziei,
nasza cześć i wdzięczność na wieki. Amen.

[Ojcze Święty oczekujesz, że wszystkich czcicieli Matki Bożej Bolesnej, których Ona obejmuje miłością swego Serca, swych dłoni, zanurzać będziemy w Miłosierdziu Pana, Jej Syna.
Czcigodny Sługo Boży, Janie Pawle II, wstawiaj się za nami u Pana!]

***
Wszyscy: Ojcze nasz...

***
Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
z Twoją łączyć się żałobą,
w płaczu się rozpływać wciąż.


XIV. JEZUS ZŁOŻONY W GROBIE


K. Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie,
W. Żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył.

Medytacja

Takie pogrzeby znamy bardzo dobrze:
we wszystkich czasach i na wszystkich miejscach ziemi
w pośpiechu, na uboczu, ukradkiem chowa się nędzarzy
samotnych, zmarłych, których ludzie się wstydzą,
ofiary zabójstw politycznych.
Taki był właśnie pogrzeb Chrystusa,
lecz niewielki, towarzyszący Zmarłemu orszak
był iście królewski: Matka, wierni uczniowie, pobożne kobiety
i Nikodem, kiedyś uczeń bojaźliwy.
Idąc w żałobnym orszaku zaczyna rozumieć słowa życia
usłyszane pewnej nocy, bez świadków, od Człowieka, który dzisiaj umarł:
"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego, Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to,
aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony" (J 3, 16-17).

Modlitwa

Matko Najświętsza, źródło wszelkiej pociechy,
pomóż nam nie upadać na duchu nawet wtedy,
kiedy osoby najdroższe nagle zostaną nam odebrane przez śmierć,
kiedy bez widomego powodu wszystko zostanie zniweczone;
kiedy świadomość przemijania
staje się początkiem śmiertelnego lęku.
Matko oczekiwania, naucz nas wiary w słowa niezawodne:
z obumarłego ziarna złożonego w ziemi
wynurzy się, jak gdyby na nowo narodzony Owoc Miłości Ojca:
Chrystus, Twój Syn, zwycięzca śmierci.
Tobie, Dziewico, Matko niezmiernej boleści i niezmiernego pokoju,
nasza cześć i wdzięczność na wieki. Amen.

[Ojcze Święty, powiedziałeś: "Wśród wszystkich niezliczonych grobów, rozsianych po kontynentach naszej planety, jest jeden Grób, w którym Syn Boży, "Człowiek Jezus Chrystus", zadał śmierć ludzkiej śmierci. I oto wszyscy ludzie, którzy patrzą w stronę Grobu Jezusa Chrystusa, żyją w nadziei Zmartwychwstania!" (Droga Krzyżowa z rozważaniami Ojca Świętego Jana Pawła II)
Czcigodny Sługo Boży, Janie Pawle II, wstawiaj się za nami u Pana!]

***
Wszyscy: Ojcze nasz...

***
Gdy ulegnie śmierci ciało,
obleczone wieczną chwałą
Dusza niech osiągnie raj. Amen.Copyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.