Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Grupa biblijna

Wspólnoty formacyjne

Grupa biblijna

Grupa Biblijna powstała jako kontynuacja kursu Alfa dla dorosłych przeprowadzonego na wiosnę 2018 r. w Parafii. Po początkowej modlitwie, również śpiewanej, następuje odczytanie Ewangelii z następnej niedzieli oraz komentarz ze strony prowadzącego. Komentarz ma charakter egzegezy, ułatwiającej zrozumienie Słowa w kontekście innych fragmentów Pisma Św., kultury, zwyczajów żydowskich, obrazów Biblijnych.
Po wyjaśnieniu jest czas na pytania i dyskusję uczestników, a także podawane są punkty do medytacji.
Raz na kilka miesięcy organizowane jest spotkanie integracyjne grupy.
Do grupy należą osoby studiujące i dorosłe.
Spotkania odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 20:00 w salce na plebanii, spotkania prowadzi ksiądz Artur Kaczyński.Copyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.