Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Magazyn Parafialny nr22/01

Poznajemy Komorów

Ulica Henryka Kotońskiego

MPnr 22 z 28 II 2001r. /str. 26 - 27


Biegnie od Alei Marii Dąbrowskiej do ul. 3 Maja. Więcej niż połowę jednej strony ulicy zajmuje plac i budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.
Pod numerem 5 mieści się piekarnia ze sklepem spożywczym, można się tu zaopatrzyć w pokarm dla ciała. Usytuowany naprzeciwko kiosk z gazetami oferuje strawę duchową. Niestety, w przeważającej części jest to strawa "zatruta".
Ruch samochodowy jest na tej ulicy ogromny, zwłaszcza przed godziną 8 rano. W dzisiejszych czasach dzieci nie umieją już "chodzić" do szkoły, muszą być wożone.

Ul. H. Kotońskiego, miejsce pamięci Ul. H. Kotońskiego, domy Ul. H. Kotońskiego, widok od ul. Wiejskiej

Henryk Kotoński
Urodził się 8.02.1903 r. w Wodzisławiu w woj. kieleckim, w rodzinie o tradycjach patriotycznych.
Henryk Kotoński z uczniami. Jedno z pierwszych zdjęć długoletniego kierownika szkoły w Komorowie. Pochodzi z czerwca 1938 rokuPo ukończeniu szkoły podstawowej i Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Jędrzejowie, w roku 1924 został nauczycielem Szkoły Powszechnej w Mszczonowie. W 1937 r. ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie i drogą konkursu od 1.09.1937 r. objął stanowisko kierownika pięcioklasowej Szkoły Powszechnej w Komorowie. Szkoła mieściła się w drewnianym baraku, 369 dzieci uczyło się w 5 izbach lekcyjnych. Już w pierwszym roku swej pracy Kotoński zorganizował komitet budowy nowej szkoły. Wybuch wojny wstrzymał na pięc lat starania o wybudowanie gmachu szkolnego z prawdziwego zdarzenia. Podjęto je ponownie po zakończeniu wojny.
Dzień sprzątania szkoły. Lata 50 XX wieku. Szkoła mieściła się w drugim z kolei baraku "Na Zieleńcu"W roku 1963 z inicjatywy Kotońskiego powstał Społeczny Fundusz Budowy Szkoły. Jego też staraniom należy zawdzięczać fakt, iż szkoła w Komorowie weszła do planu budowy szkół.
Do roku 1970 Społeczny Fundusz Budowy Szkoły zebrał pokaźną sumę - z imprez organizowanych na terenie szkoły przez Komitet Rodzicielski, ze zbiórek pieniężnych, darowizn, itp. Dnia 15 grudnia 1970 roku dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku szkoły z mieszczącą się w osobnym pawilonie salą gimnastyczną.
Henryk Kotoński nadzoruje budowę nowej szkoły - rok 1969W okresie 35-letniej pracy na stanowisku kierownika szkoły Kotoński przyczynił się do wychowania kilku pokoleń komorowian, do utrzymania wysokiego poziomu nauczania. Uczył szacunku dla ludzi starszych, poszanowania każdej pracy. Był niezwykle taktowny i sprawiedliwy. Pracę w szkole organizował wzorowo.
Wraz z nauczycielami i uczniami organizował sprzątanie terenu szkoły i jej otoczenia. W szkole stworzył niezapomnianą atmosferę, gdzie praca była radością. Dla swoich wychowanków był wzorem patriotyzmu, obywatelskiego zaangażowania, a także przyjacielem i doradcą.
Zmarł 17 marca 1985 roku.
Henryk Kotoński - odpoczynek nad UtratąW roku 1987, wyrażając wolę mieszkańców Komorowa pragnących uczcić pamięć Henryka Kotońskiego, Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę, mocą, której dotychczasowa ulica Parkowa otrzymała miano ulicy Henryka Kotońskiego.

--------------------------

Teresa PorębaCopyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.