Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Wieczory w Wieczrniku

Misterium Papieskie


- MP nr 58 z 26 XI 2005r.

Osiem bram do WOLNOŚCI

Misterium Papieskie Misterium Papieskie Misterium Papieskie

Na pamiątkę powołania w 1978 r. abp. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 16 października ustanowiono Dniem Papieskim. W 2005 roku obchodzono go po raz piąty w atmosferze zadumy i wspomnień. Każdy na swój sposób uroczyście przywoływał pamięć wielkiego Polaka. W Komorowie tuż po sumie najpiękniejszy fragment miejscowości otrzymał Jego imię.

Misterium Papieskie

Ten kamień będzie w przyszłości zamykał 1,5 km aleję, na której znajdzie się unikatowy pomnik składający się z 59 kamieni - tyle ile mają paciorki różańca świętego. Ułożone zostaną one między piękną roślinnością.Misterium Papieskie
Misterium Papieskie

Ks. Andrzej Perdzyński w obecności wójta gminy Michałowice Romana Lawrence i Jerzego Kaliny - autora pięknego założenia parkowego oraz zgromadzonych, święci kamień i nadaje ulicy nową nazwęNatomiast wieczorem przywołanie na pamięć pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny, najważniejszych Jego słów, które wtedy do nas mówił, stało się kanwą kolejnego misterium z cyklu Wieczorów w Wieczerniku pt. "Osiem bram do WOLNOŚCI".

Misterium Papieskie Misterium Papieskie Misterium Papieskie


Wielu, zgromadzonych w świątyni - szczególnie ludzi starszych - zapewne znało wiersz Juliusza Słowackiego zaczynający się od słów: "Pośród niesnasków - Pan Bóg uderza w ogromny dzwon", a jednak trudno było się oprzeć wrażeniu, że były to słowa prorocze, nie tylko czysta poezja.


Zbigniew Zamachowski


Wiersz z wielką kulturą podał pan Zbigniew Zamachowski. Kiedy aktor skończył recytację, panujący w świątyni półmrok rozjaśniły płomienie trzymanych przez nas świec. Zabrzmiały dzwony. Po nich, kościół wypełnił donośny głos oznajmiający całemu światu: "Habemus Papam" i po raz kolejny zobaczyliśmy tę wzruszającą scenę sprzed lat, kiedy Karol Wojtyła wychodzi, aby, już jako Papież, pozdrowić i pobłogosławić wiernych zebranych na Placu Świętego Piotra w Rzymie. "Raduj się Matko Polsko, bogata szlachetnym potomstwem..." - zaśpiewał chór, bo naprawdę nie mógł zaśpiewać nic innego.
Misterium Papieskie Aurelia Zalewska mówi o swojej fascynacji osobą i dziełem Jana Pawła II Misterium Papieskie


Niektórzy z nas zaczęli głośno przywodzić na pamięć przeżycia z tamtego dnia sprzed 27 lat. Tak oto zaczął się w naszej wspólnocie wieczór poświęcony Wielkiemu Rodakowi.


Świadectwo daje Władysław Baksza Świadectwo daje Ewa Kucharska Misterium Papieskie


Misterium Papieskie

Kolejno odsłaniano osiem bram symbolizujących pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Widzieliśmy Papieża, który mówił do nas ważne słowa i na naszych oczach "szedł w lata", pogrążał się w chorobie, słabł mu głos, ale potężniał mocą Ducha Świętego. Tego cośmy przeżywali nie da się opisać w kategoriach artystycznych, bo zapewne nie to było zamierzeniem twórców tej pięknej, trwającej prawie dwie godziny modlitwy.
Nasz sąsiad - Zbigniew Zamachowski - po mistrzowsku podawał niełatwą poezję Karola Wojtyły, a Ksiądz kanonik Andrzej Perdzyński kierował do Boga piękne, mądre, wzruszające modlitwy Ojca Świętego.
Kolejne bramy "otwierali" członkowie wspólnoty:

Harcerze wynosili bramę I - Ducha Świętego. Nawiązywała ona do I pielgrzymki Ojca Świętego do Polski Bramę II - Człowieczej GODNOŚCI wynosiło młode małżeństwo z czwórką dzieci Działacze samorządowi wynosili Bramę III - Pospolitej RZECZY
Młodzież Bramę IV - NADZIEI Ludzie chorzy i niepełnosprawni otwierali Bramę V - POKORY Misterium Papieskie
Czteropokoleniowa rodzina mieszkająca w Komorów od wielu pokoleń otwierała Bramę VI - KRZYŻA Osoby konsekrowane otwierała Bramę VII - TOżSAMOŚCI Ostatnią Bramę VIII - ZAWIERZENIA otwierała grupa modlitewna Panie z Kółek Różańcowych


Otwierała wspomnienia z ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Zobaczyliśmy wielkiego, zmagającego się z cierpieniem i chorobą człowieka. Ilu z pośród nas wtedy przed laty zastanawiało się, czy go jeszcze tu w Polsce zobaczymy? Czy Papież się z nami żegnał? Dziś po latach możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że chyba tak, skoro w słowach homilii skierował do nas prośbę, powierzył wielkie zadanie: "Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia. (...) Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce."

Misterium Papieskie


To MISTERIUM miało i przypominało nam tak nieodległe czasy naszej historii. Czasy naszego powstawania z kolan, z mentalnej 60-letniej niewoli. Kiedy wreszcie zostały symbolicznie otwarte wszystkie bramy, oczom widzów ukazał się napis:
WOLNOŚĆ, bo słowa Jana Pawła II, jego posługa, niestrudzone pielgrzymowanie, nauczanie i upominanie miało wskazać nam drogę do wolności. Koniec tego wieczoru był równie symboliczny jak jego początek. Z zapalonymi świecami wyszliśmy przez BRAMY z kościoła na zewnątrz, aby odśpiewać Apel do Maryi, do tej, którą Karol Wojtyła tak bardzo miłował, do Jasnogórskiej Pani.
Misterium Papieskie Misterium Papieskie Misterium Papieskie Misterium Papieskie Misterium Papieskie Misterium Papieskie

Między brzozami płonęło osiem krzyży z flagami Polski i datami papieskich pielgrzymek.

Misterium towarzyszyła czynna przez dwa kolejne tygodnie wystawa o nazwie KAPŁAŃSTWO i... liturgia, bo rok 2005 jeszcze żyjący Jan Paweł II ustanowił Rokiem Eucharystii. I to był kolejny świetny pomysł twórców i organizatorów Dnia Papieskiego, bo choć do sprawowania liturgii obowiązany jest kapłan, ale dobrze jest, gdy Lud Boży rozumie jak zbudowane jest Chrystusowe Misterium, co czemu służy, jakie naczynie i gest czemu przyporządkować.

Ks. A.Perdzyński otwiera wystawę oraz daje krótki wykład historii liturgii Wystawa Pięknie zdobiona mensa oraz haftowane antypendium na ołtarzu srebrny krzyż z 1796 roku
Ornat biskupa oraz diakonów Współczesne lekkie ornaty od lewej koronacyjny Wystawa
Wystawa Wystawa Nie urzywane już manipularze
Lampa wieczna początek XXw Wystawa Stare ornaty i Horongiew Biała haft Francja XIXw
Wystawa Pierwszy od lewiej kielich i patena ufundowane na koronację MB Komorowskiej Łaciński Maszał Pogrzebowy Przedsoborowy


Na wystawie zaprezentowano muzealne rarytasy, ale przede wszystkim mogliśmy obejrzeć z bliska to, co do sprawowania uczty eucharystycznej jest nieodzowne: szaty, naczynia i księgi.
Dziękujemy za wspólne przeżycia, wspomnienia, za kolejny dowód na to, że Komorów jest prawdziwą wspólnotą ducha i dzieła.

--------------------------

Marta Lewin (Wielochowska)

___________________________

Na podstawie:
Oto jest dzień, który dał nam Pan... O wrażeniach z misterium - Elżbieta Tomczyk MP nr 58 z 26 listopad 2005r. /str str. 15
Z miłością i ku czci-O wrażeniach z misterium - Lewin (Wielochowska) MP nr 58 z 26 listopad 2005r. /str. 16 oraz kolorowe rozkładówkii str. 17-20Copyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.