Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Przejdź do spisu treści. MP nr90/09

Gdzie są chłopcy z tamtych lat...

Pamiątki wojenne wyjęte z szuflad mieszkańców Komorowa

- MP nr 5 (90) z 13 X 2009r. /str. 26-29Gdzie są kwiaty z tamtych lat [1] -
jasne kwiaty.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat -
czas zatarł ślad.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat?
Każda z dziewcząt wzięła kwiat.
Kto wie czy było tak -
kto wie czy było tak?


Gdzie dziewczęta z tamtych lat -
jak te kwiaty.
Gdzie dziewczęta z tamtych lat -
czas zatarł ślad.
Gdzie dziewczęta z tamtych lat?
Za chłopcami poszły w świat.
Kto wie czy było tak -
kto wie czy było tak?


Gdzie są chłopcy z tamtych lat -
dzielne chwaty.
Gdzie są chłopcy z tamtych lat -
czas zatarł ślad.
Gdzie są chłopcy z tamtych lat?
Na żołnierski poszli szlak.
Kto wie czy było tak -
kto wie czy było tak?


Gdzie żołnierzy naszych kwiat -
tych sprzed laty.
Gdzie żołnierzy naszych kwiat -
czas zatarł ślad.
Gdzie żołnierzy naszych kwiat?
Tam, gdzie w polu krzyża znak!
Kto wie czy było tak -
kto wie czy było tak?


Gdzie mogiły z dawnych lat -
tam gdzie kwiaty.
Gdzie mogiły z dawnych lat -
czas zatarł ślad.
Gdzie mogiły z dawnych lat?
Tam gdzie kwiaty posiał wiatr.
Kto wie czy było tak -
kto wie czy było tak?


Zdjęcie grupowe 304. DB na tle Wellingtona: załoga oraz obsługa naziemna, dwaj st. sierżanci; pierwszy od prawej st. sierż. Wacław Serwiński szef mechaników eskadry A.

Zdjęcie zbiorowe: 304. Dywizjon Bombowy na tle samolotu Wellington


Rok 2009 jest rokiem refleksji..., rokiem rocznic upamiętniających tamte tragiczne dni - dni wojny...
Towarzyszy mu zbiorowa dyskusja... Publicyści i historycy, politycy i obserwatorzy życia społecznego zastanawiają się, kto był ofiarą, a kto katem. Przy tej okazji jesteśmy świadkami niepokojących zachowań naszych sąsiadów. Dlatego właśnie wielu pyta o moralne imponderabilia - o to, czym jest WOLNOŚĆ.
Z pewnością jest ona w znacznym stopniu pochodną świadomości historycznej pojedynczych obywateli. To z owej wiedzy rodzi się duma narodowa, miłość do Kraju, a w czasach pokoju chęć pracy dla niego i zgoda na ofiarę, gdy zachodzi potrzeba...
By ożywić PAMIĘĆ - zespół "magazynu" - wraz z Grupą "Wieczorów w Wieczerniku" - po raz kolejny poprosił Komorowian o otwarcie szuflad i kufrów, o zajrzenie do dawno nieoglądanych albumów, o wzięcie do rąk pamiątek, w których zastygły krople krwi bliskich im ludzi i o to, by o nich nam opowiedzieli.
Jaki był odzew na nasz apel? Umiarkowany, ale wystawa będzie, a zebrane wspomnienia uważamy za ogromnie ciekawe, chwytające za serce. Przede wszystkim cenne jest to, że jest to historia nam bliska, bo z udziałem naszych sąsiadów.
W trakcie zbierania pamiątek dochodziło do dyskusji i pytań: Czy dostaliśmy "nagrodę" adekwatną do wniesionego wysiłku i rozmiaru ofiar? Dlaczego poddawani jesteśmy presji, by przy okazji obchodów 70. rocznicy 1 i 17 września 1939 r. zrezygnować z akcentowania wyjątkowej roli Polski w II wojnie światowej?
Uważamy, że do zapomnienia nie wolno dopuścić, szczególnie, gdy innym właśnie owa rocznica posłużyła za pretekst modelowania faktów stosownie do własnych potrzeb. Tymczasem, to właśnie my mamy prawo do dumy dziś i na całe przyszłe pokolenia.Z wizyty pary królewskiej, Jerzego VI i jego małżonki Elżbiety, w jednym z polskich dywizjonów, prawdopodobnie w 304.

Gdy, więc, będziesz oglądał fotografie, na których przedstawiamy sygnalnie kilka zebranych przez nas eksponatów, prosimy Cię Drogi Czytelniku byś przypomniał sobie niepodważalne fakty z historii II wojny światowej, które Józef Szaniawski - publicysta i wybitny znawca dziejów Polski i Polaków - sprowadził do pietnastu punktów. Z niewielkimi skrótami cytujemy je poniżej.Piloci i obsługa naziemna 304. DB po służbie przed warsztatami. Trzeci od prawej, oparty o okno: dziadek po kądzieli (ojciec matki) długoletniej mieszkanki Komorowa pani Małgorzaty Bońkowskiej-Szaraniec - Wacław Serwiński Król Wielkiej Brytanii, Jerzy VI, w rozmowie z g. Władysławem Sikorskim • 1. II wojna światowa rozpoczęła się nieprzypadkowo od agresji na Polskę, bo jako pierw sza [zbrojnie - przypis LKP] sprzeciwiła się Hitlerowi [...], powiedziała "nie!" bez karnemu zawłaszczaniu kolejnych państw Europy przez zbrodnicze Niemcy nazywane III Rzeszą.

 • 2. Poza nami żadne państwo w Europie nie prowadziło działań bojowych tak długo - od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r.

 • 3. Żadne inne państwo nie zostało napadnięte jednocześnie przez dwóch agresorów: hitlerowskie Niemcy i komunistyczną Rosję sowiecką.

 • 4. W II wojnie światowej zostało podbitych i było okupowanych wiele państw (m.in. Francja, Grecja, Austria, Dania, Belgia, Litwa, Norwegia), ale tylko Polska została w całości anektowana przez obu agresorów i wykreślona z mapy Europy [...], miała przestać istnieć raz na zawsze decyzją Berlina i Moskwy jednocześnie.

 • 5. W całej okupowanej Europie w latach 1939-1945 tylkoPolska zna lazła się pod dwiema okupacjami jednocześnie.

 • 6. Holokaust - eksterminację wszystkich Żydów europejskich, Niemcy rozpoczęli od wymordowania 3 milionów Żydów - polskich obywateli. To ludobójstwo niemieckie rozpoczęło się już we wrześniu 1939 r.

 • 7. Przy całym barbarzyństwie II wojny światowej jedynie oficerowie Wojska Polskiego zostali masowo wymordowani jako bezbronni jeńcy. Nie było drugiego przypadku takiej zbrodni jak zbrodnia katyńska dokonana przez Rosję sowiecką.

 • 8. Wojsko Polskie było jedyną armią w Europie, która prowadziła działania bojowe na absolutnie wszystkich frontach II wojny - zarówno na ziemi, jak też na morzach i w powietrzu.

 • 9. W całej okupowanej przez Niemców Europie tylko Polska stworzyła całe struktury państwa pod ziemnego, a nie jedynie ruchu oporu, jak w innych podbitych krajach.

 • 10. Powstanie warszawskie 1944 r. było przykładem bezprecedensowego bohaterstwa cywilnej ludności w całej II wojnie światowej.

 • 11. Polska była jedynym krajem okupowanej Europy, gdzie nie istniała instytucjonalna kolaboracja z nazistami, a przypadki indywidualnej zdrady były karane przez władze Polski Walczącej wyrokami śmierci.

 • 12. Armia Krajowa była największą armią partyzancką nie tylko w II wojnie światowej, ale w ogóle w historii wojen w Europie.

 • 13. Rzeczpospolita Polska jako państwo i Polacy, jako Naród, wnieśli największy wkład w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej, biorąc pod uwagę polski potencjał demograficzny, polskie możliwości ekonomicznomilitarne oraz element czasu działań bojowych.

 • 14. Polska poniosła największe straty wśród państw europejskich. Dotyczy to zarówno strat ludności sięgających nawet 8 milionów istnień ludzkich, jak też strat materialnych. Straty materialne, jak nigdzie w Europie, były konsekwencją nie tylko zniszczeń w warunkach działań wojennych, ale również bez względnej eksploatacji ekonomicznej Polski przez okupanta niemieckiego i sowieckiego (ostatnie go także po 1945 r.).

 • 15. Jak żadne inne państwo w Europie w wyniku II wojny światowej Polska w sensie geograficznym została przesunięta o 300 kilometrów na zachód, ale w sensie geopolitycznym oraz cywilizacyjnym została przesunięta na wschód i utraciwszy suwerenność znalazła się pod panowaniem Rosji sowieckiej - agresora i okupanta z września 1939 r.


___________________________

Wszystkie zdjęcia prezentowane na tej stronie pochodzą ze zbioru
pani M. Bońkowskiej-Szaraniec

--------------------------

Lidia Kulczyńska-PilichCopyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.