Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Przejdź do spisu treści. MP nr113

Książki, które polecam...

Z naszej parafialnej biblioteki

nr 2 (113) z 31 III 2013 r. /str. 10-11

"Wierności Bogu i Kościołowi - Księga Pamiątkowa Dedykowana Księdzu Kardynałowi Glempowi w 80. rocznicę urodzin", Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2009. Słowo wstępne Arcybiskupa Kazimierza Nycza.

Jubileusz 80-lecia urodzin kardynała Glempa był okazją do wyrażenia Jubilatowi wdzięczności i uznania za posługę kapłańską, biskupią oraz prymasowską. Posługę, która przypadła na trudny czas stanu wojennego, transformacji ustrojowej i kształtowania się nowej mentalności w społeczeństwie polskim.
Niełatwo było Księdzu Prymasowi przewodzić Kościołowi w Polsce po Prymasie Wyszyńskim, który swoją postawą w ciągu lat komunizmu zyskał sobie ogromny autorytet. Kardynał Glemp nie starał się na siłę naśladować pracy i stylu wielkiego poprzednika, ale z pokorą potrafił stanąć w jego blasku, by twórczo kontynuować pracę rozpoczętą przez kardynała Wyszyńskiego.
Z perspektywy lat można zaryzykować ocenę, że Prymas Glemp swoją rozwagą i głębokim zaufaniem Opatrzności Bożej uchronił Kościół od nadmiernego upolitycznienia. Jego wielką zasługą jest to, że w stanie wojennym wykazał się zimną krwią i wielką pasterską roztropnością oraz odwagą, dzięki czemu uchronił Kościół od wciągnięcia go w rozgrywki polityczne.
Po latach komunizmu, kiedy u progu lat 90-tych rozpoczął się czas kształtowania nowego modelu Polski, razem z Episkopatem Polski widział wspólnotę Kościoła jako współodpowiedzialną za państwo, a przez swoją pracę duszpasterską bronił wspólnotę kościelną przed sekularyzacją i próbami nowej prywatyzacji życia religijnego. Prymas Glemp był inicjatorem i organizatorem papieskich pielgrzymek, które stały się wielką zbiorową katechezą dla Narodu i Kościoła. Dbał o łączność duchową i kulturową z Ojczyzną Polonii rozsianej po całym świecie.
Poczucie odpowiedzialności za Kościół powszechny sprawiło, że nie wahał się wysyłać kapłanów na misje zagraniczne oraz wspierać materialnie Kościołów w biedniejszych częściach globu. Od czasu przywrócenia suwerenności Polsce Prymas starał się o zabezpieczenie daru wolności poprzez szerzenie postawy patriotyzmu oraz dumy narodowej. Bardzo konkretnym przejawem tego działania była inicjatywa budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Kardynał Glemp chciał, by był to pomnik przypominający różne drogi wiodące do wolności i różne wielkie postacie zasłużone dla Narodu i Kościoła. Prymas wierzył głęboko w ciągłość tradycji, że tak jak dziedziczymy dobra materialne i duchowe po naszych przodkach, tak powinniśmy wypełniać podjęte przez nich zobowiązania, także te wobec Boga - Ojca Historii.
Tytuł "Interrexa" zobowiązywał Prymasów do pełnienia także funkcji mężów stanu. Kardynał Prymas starał się także i tę funkcję wypełniać niezwykle godnie. Czynił to od dnia 7 lipca 1981 roku, kiedy to po miesięcznej żałobie po śmierci Prymasa Wyszyńskiego papież Jan Paweł II mianował Biskupa Warmińskiego Józefa Glempa na katedrę prymasowską w Gnieźnie i Warszawie. Ingres Prymasa do katedry warszawskiej odbył się 24 września 1981 roku, a zaraz po nim, wtedy jeszcze arcybiskup Glemp, udał się na Jasną Górę, aby swoje biskupie i prymasowskie posługiwanie powierzyć Królowej Polski. Jego posługa zaczynała się w bardzo trudnym i burzliwym czasie. Pół roku po objęciu tronu prymasowskiego Józef Glemp musiał się zmierzyć z ciemną nocą stanu wojennego.
Na samym jego początku w kazaniu wygłoszonym w kościele Matki Bożej Łaskawej na warszawskiej starówce Prymas podkreślał potrzebę spokoju i niedawania się wciągać w walkę między Polakami. Przyszłość pokazała, że były to słowa mądrego Pasterza, które obroniły kraj przed niepotrzebnym rozlewem krwi.
2 lutego 1983 roku Prymas Glemp otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II godność kardynalską. Kardynał Prymas przez 24 lata pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wraz z pozostałymi biskupami brał udział w przygotowywaniu kolejnych papieskich pielgrzymek do kraju. Zainicjował II Ogólnopolski Kongres Eucharystyczny zakończony w 1987 roku w Warszawie w obecności Jana Pawła II.
Wielki był także wkład Kardynała Glempa w prace II Synodu Plenarnego, który ukończył prace w 1999 roku. Wiele wysiłku kosztowało Kardynała Prymasa szerzenie inicjatywy wznoszenia na wilanowskich polach Świątyni Opatrzności Bożej. Dbając o kontakty z polską emigracją, odwiedzał Polaków w najdalszych zakątkach świata. Kiedy przed rokiem 1989, czyli przed powrotem Nuncjusza Apostolskiego do Polski musiał pełnić jego funkcje, kardynał Glemp odwiedzał także najdalsze zakątki Polski i reprezentował Ojca Świętego na wielu rodzimych uroczystościach. Za całą swoją posługę przez szereg lat, za oddanie i ofiarną służbę człowiekowi i Kościołowi w roku 2007, kiedy zgodnie z prawem kanonicznym przechodził na emeryturę, papież Benedykt XVI w specjalnym liście gratulacyjnym podziękował mu za przeprowadzenie Kościoła w Polsce przez trudne dziejowe zakręty.


--------------------------

Teresa PorębaCopyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.