Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Przejdź do spisu treści. MP nr139/18

Święty Józef - Opiekun Boga


- MP nr 1 (139) z 1 IV 2018 /str. 9"Każdy musi wiedzieć, że po Matce Bożej, św. Józef jest ze wszystkich świętych najukochańszy Bogu. Ma on dzięki temu wielką siłę Pana w sobie i może uzyskać łaski dla swoich wyznawców" - powiedział św. Alfons Liguori.
Święty Józef to patron nieco zapomniany. Opiekun Boga o nieznanej dacie urodzin i zaledwie kilku uwiecznionych faktach biograficznych.
Cichy, skromny, pokornie pracujący w pocie czoła. Cierpliwy i oddany rzemieślnik. Człowiek rozsądny, czuły, dobry i mądry. Niedbający o ludzką opinię i bogactwa. Mało dostrzegany w zbawczej misji Boga. Wszystko analizował w sercu i godnie wypełniał Boże polecenia. Ile cierpliwości i stanowczości musiał wykazać i ile trudnych chwil dane Mu było przeżyć! Dlatego też ustanowił go Bóg "panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości".
Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja jest brzemienna za sprawą Ducha Świętego, postanowił ją oddalić, by nie narazić jej na zniesławienie (Mt 1,19). Prawo żydowskie Starego Testamentu karało za cudzołóstwo ukamienowaniem.
Mąż miał prawo do rozwodu. Sprawiedliwy św. Józef nie rzucił nawet cienia podejrzenia na Maryję. By rozwiać wątpliwości Józefa, Bóg wysłał swojego anioła, żeby wyjaśnił, że wszystko to jest Jego świętą wolą i że Dziecko, które się narodzi ma nosić imię Jezus. To Dziecię będzie Zbawcą zapowiedzianym przez proroków. Józef daje przykład godny naśladowania - broni honoru Najświętszej Maryi Panny i Jezusa Chrystusa, Zbawcy świata. W Nowym Testamencie św. Józef stał się obrońcą "skarbu Bożego", który ratuje ludzi od śmierci wiecznej. Istnieją przekazy, według których św. Józef umarł w objęciach Jezusa i Maryi w stanie wielkiej świętości, w towarzystwie aniołów i blasku z nieba. Dlatego został ustanowiony patronem umierających i szczęśliwej śmierci. W kalendarzu liturgicznym Kościoła uroczystości św. Józefa przypadają 19 marca oraz 1 maja. W 1870 roku papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Powszech-nego, a Jan XXIII włączył go do kanonu mszalnego. Św. Józef to Przeczysty Oblubieniec, Stróż Dziewicy, najczystszy, najmężniejszy, najwierniejszy, i najroztropniejszy z mężów. Z każdym problemem warto zwrócić się do św. Józefa, patrona Kościoła Powszechnego i rodzin.


--------------------------

Agata Tomaszewska


Moja ulubiona modlitwa - krótka litania do św. Józefa


Patronie zaskoczonych niespodziewaną wieścią, co przerasta jak drzewo wiele niższe trawy
- módl się za nami,
Patronie zmęczonych daremnym stukaniem do ciepłych domów, drzwi pozamykanych
- módl się za nami,
Patronie uciekających po nocy pośpiesznie i wygnańców, co żyją latami wśród obcych
- módl się za nami,
Patronie zatroskanych o przyszłość swych dzieci - módl się za nami,
Patronie strwożonych tak jak Ty proroctwem - módl się za nami,
Patronie zwykłych szarych ludzi, cierpliwie pogodnych, ze spracowanymi, biednymi
rękami, bezsłownie wiernych - módl się za nami,
Patronie łagodny - módl się za nami,
Święty Józefie - módl się za nami .
Copyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.