Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Przejdź do spisu treści. MP nr (5) 75/07

Rocznica

Cześć Ich pamięci...

- MP nr 5 (75) z 9 IX 2007r. /str. 23

Na wszystkich mszach świętych w niedzielę poprzedzającą ten dzień ogłoszenia zapraszały wiernych na wtorek - 31 lipca - na 18:00, do kościoła, na Eucharystię ofiarowaną za tych, którzy bez wahania powiedzieli TAK - Ojczyźnie.

Jestem...
Kościół tonie w słońcu. U stóp ołtarza skromna wiązanka przepasana biało-czerwoną wstążką, na niej napis: Pamiętamy - Mieszkańcy Komorowa i Stowarzyszenie Kulturalny Komorów. Od organów sączy się muzyka. Starsi znają melodię, młodsi pewnie nie... Jezus z krzyża patrzy na nas, ja też zaglądam Mu pod zbolałe powieki. Patrzę i usiłuję przypomnieć sobie słowa pieśni, którą właśnie improwizuje Witek Błaszczyk - Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, /za każdy kamień twój, stolico, damy krew./Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, /gdy padnie rozkaz twój, /poniesiem wrogom gniew! Tak to chyba idzie... Słońce świeci tak samo jak wtedy, tamtego dnia, l sierpnia 1944. Przez otwarte drzwi kościoła tak samo jak wtedy słychać pośpieszne kroki przechodniów. Płacze dziecko, warczą przejeżdżające samochody. Niewiele nas się zebrało dziś w naszym kościele. Tyle, i niemal ci sami, którzy każdego dnia przychodzą na wieczorne nabożeństwo. Jest niezawodny Tomek Słodkowski i "jego" harcerze...


Tomasz Słodkowski czyta Słowo Boże
Tomasz Słodkowski czyta Słowo Boże w czasie Mszy Świętej za Ojczyznę, celebrowanej przez ks. Andrzeja SzymańskiegoGdyby nie oni, do zliczenia młodzieży aż nadto byłoby palców dwu rąk... Ile jeszcze trzeba lat, ile, by przywrócić ducha troski o Ojczyznę, ile... Dzwonek od zakrystii wyrywa mnie z zamyślenia, rozpoczyna się msza święta... Celebruje ją ks. Andrzej Szymański. W czasie krótkiej homilii widzę, że wielu sięga po chusteczki. Szczególnie, gdy w prostych niewymuszonych słowach wspomina tych, których przytuliła ziemia Komorowa. Gdy wspomina wygnanych powstańców i cywilnych mieszkańców stolicy. Tych co słabi i ciężko chorzy, zmarli i zostali pochowani "Na Zieleńcu", na wojennym cmentarzu.


Przejście na cmentarz wojenny w Komorowie Ks. Andrzej prowadzi modlitwę przy brzozowym krzyżu Ks. Andrzej prowadzi modlitwę przy brzozowym krzyżu
po lewej: Przejście na cmentarz wojenny w Komorowie w środki i po prawej: Ks. Andrzej prowadzi modlitwę przy brzozowym krzyżu


Po mszy, w uroczystym pochodzie przechodzimy na ten cmentarz przy szkole. Tu po krótkiej modlitwie, złożeniu kwiatów, zapaleniu zniczy, zadumie, rozchodząc się rozważam usłyszane przed chwilą w krótkim przemówieniu słowa radnej Komorowa, pani Aurelii Zalewskiej: Polecajmy w naszych modlitwach to Miejsce, aby zostało wpisane do Miejsc Pamięci Narodowej i było źródłem wiedzy o historii Komorowa. Byśmy uczcili pamięć w sposób odpowiedni dla miejsca pochówku, ziemi poświęconej przez kapłana, ks. kapelana i pierwszego proboszcza naszej parafii - Józefa Jakubczyka i ze skromnego dzisiaj skrawka ziemi mogli przywrócić to, co już kiedyś było dane z komorowskiej ziemi ofiarom Powstania Warszawskiego.


Aurelia Zalewska wspomina zmarłych pochowanych na Zieleńcu Aurelia Zalewska wspomina zmarłych pochowanych na Zieleńcu
Aurelia Zalewska (radna) wspomina zmarłych pochowanych na ZieleńcuI jeszcze myślę, że przede wszystkim musimy zacząć pracować na rzecz pamięci o tamtych dniach, o tym wielkim zrywie Polaków, o ogromie ofiar, po to, byśmy dziś byli wolni. Dlatego niezależnie, ilu nas było tego dnia Na Zieleńcu, osobiście wierzę, że było nas akurat tyle, by z owego szczepu, starczyło na odrodzenie całej latorośli.


Obchody gminne w Pęcicach w niedzielę 29 lipca 2007 r Obchody gminne w Pęcicach w niedzielę 29 lipca 2007 r
Obchody gminne w Pęcicach w niedzielę 29 lipca 2007 r.W tym miejscu należy odnotować inną ważną uroczystość związaną z wybuchem Powstania Warszawskiego - obchody gminne w Pęcicach, w niedzielę 29 lipca. Obchody upamiętniające nierówną walkę powstańców warszawskich z niemieckim oddziałem Wehrmachtu.
Odbyły się one pod patronatem Gminy Michałowice oraz staraniem koła Gminnego Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych w Michałowicach, Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział Stołeczny i przy współpracy Żołnierzy Kombatantów AK - towarzyszy walki powstańców poległych w Pęcicach.
Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym w Pęcicach od koncertu słowno-muzycznego. O 11:00 ksiądz proboszcz odprawił Mszę Świętą w intencji poległych i zamordowanych 2 sierpnia powstańców. W homilii przypomniał przebieg tych tragicznych zdarzeń, bezprzykładne bohaterstwo i ofiarność z jednej strony i zimną kalkulację naszych sojuszników z drugiej strony, którzy spokojnie patrzyli na krwawiącą Warszawę. "Pamięć o tamtych latach przetrwała, po prostu zawsze była w sercach tych, dla których Bóg - Honor - Ojczyzna znaczy niezmiennie to samo. To oni, cudem ocaleni powstańcy, przychodzą na mszę świętą i apel poległych, zawsze z tym samym smutkiem i zadumą myśląc o swoich kolegach, towarzyszach broni, ale i chyba z radością, że ich ofiara życia nie poszła na marne. I choć nie zawsze mogą stawić się osobiście, bo czas robi swoje, no i nie zawsze dodaje im sił, to ich obecność czują wszyscy. Nasza pamięć o żołnierzach, harcerzach, młodzieży, a także dzieciach, którzy heroicznie walczyli o wyzwolenie naszej stolicy i kraju spod ucisku okupanta, jest na trwałe wpisana w nasze serca i historię Polski." - mówił ksiądz. Trzeba przyznać, że apel poległych i pomordowanych w Pęcicach 2 sierpnia 1944 roku miał w tym roku wyjątkowo piękną i godną oprawę, a to dzięki uczestnictwu dowództwa Wojsk Lądowych Wojska Polskiego i kompanii honorowej WP. Po apelu i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego, orkiestra wojskowa dała krótki ale wzruszający koncert pieśni powstańczych, w tym również oczywiście znany nam wszystkim "Marsz Mokotowa" ... Były rozmowy, spotkania przy żołnierskim poczęstunku - grochówce.

--------------------------

Małgorzata BrykalskaCopyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.