Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Przejdź do spisu treści. MP nr (6) 76/07

W cieniu brzóz

- MP nr 6 (76) z 14 X 2007r. /str. 8

Komarów, dnia 9.09.2007 r. - krótka rozmowa z ks. abp. Kazimierzem Nyczem
Po mszy świętej sprawowanej przez dostojnego gościa naszej parafii poprosiliśmy księdza arcybiskupa o kilka chwil dla Magazynu Parafialnego. - Chodźmy porozmawiać pod te brzozy - zaproponował po wyjściu z zakrystii.


Ks. abp Kazimierz Nycz w rozmowie z Wojciechem Irmińskim. Fot. Ryszard RzepeckiKsiądz arcybiskup Tadeusz Pieronek w jednym z wywiadów, który miał miejsce po wyborze księdza arcybiskupa na urząd metropolity warszawskiego powiedział, że liczy na to, iż wierni tej diecezji pomogą, wesprą nowego pasterza, by wspólnie wiele osiągnąć i pokonywać problemy. Czy po kilku miesiącach pracy odczuwa ksiądz arcybiskup te pomoc? Jakie jej formy można uznać za najcenniejsze, godne naśladowania?
Ksiądz arcybiskup Pieronek miał rację, bardzo liczyłem i nadal liczę na wsparcie wiernych. Odczuwam tę pomoc choćby w atmosferze spotkań z wiernymi w poszczególnych parafiach. Ale najważniejsze jest, wspólne realizowanie zadań stawianych nam i duchownym, i świeckim, przez Kościół. Obecnie w parafiach naszej diecezji konieczne jest działanie rodziców, wychowawców szkolnych, sióstr zakonnych i księży w celu wsparcia młodego pokolenia, by nie dało się ono zwieść miałkości kon-sumpcjonizmu i osiąganiu płytkiego szczęścia. Bo nader często młodzi ludzie nie odróżniają jeszcze szczęścia i dobra.

Jako Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw Wychowania Katolickiego ksiądz arcybiskup podkreślił przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, że Kościół musi wspierać rodzinę także na poziomie parafii oraz, że w każdej parafii powinna być jakaś propozycja duszpasterska dla studentów. Czy to oznacza, że episkopat zaproponuje jakieś nowe formy i struktury? Czy księża i siostry zakonne - nasi szkolni katecheci - poradzą sobie z dotarciem do tak wymagającej grupy, jakimi są młodzi, studiujący ludzie?
To prawda, młodzież studiująca wracając do rodzinnych parafii na niedziele, przerwy semestralne czy wakacje traci często łączność ze swoim akademickim ośrodkiem duszpasterskim. Jest to zjawisko niekorzystne. Niekiedy nawet oddalają się od Kościoła, bo nie znajdują tu odpowiedniej, a potrzebnej im pomocy duszpasterza. A to ludzie poszukujący, nastawieni nieraz bardzo krytycznie do wszystkiego, co ich otacza, także do roli wiary. Parafie muszą się przygotować na przyciągnięcie środowisk akademickich. Wy w Komorowie jesteście w specyficznej sytuacji, bo podmiejskie położenie umożliwia dobry kontakt młodzieży akademickiej ze swoimi ośrodkami duszpasterskimi w Warszawie. Zaś na pewno takie zadanie jest dużym wyzwaniem dla każdej parafii, bo wymaga odpowiednio przygotowanych księży.

Wrócę jeszcze do sprawy otwierania Kościoła na większe zaangażowanie się, inicjatywy i działania świeckich. Trudno nam, komorowianom, dokonywać porównań z innymi parafiami, ale czy ksiądz arcybiskup przy okazji tej krótkiej wizyty duszpasterskiej w naszej parafii dostrzegł coś, co moglibyśmy poprawić, rozwinąć? Prosimy o jakąś radę, podpowiedź, zasianie idei...
Już widzę, że w parafii dzieje się bardzo wiele - zarówno w sferze samego kościoła i wiary, jak również w sferze kulturalno-artystycznej. Sami macie wiele inicjatywy. Komorów to miejsce zamieszkania wielu wybitnych, utalentowanych ludzi. To wymaga tworzenia czegoś specjalnego i na najwyższym poziomie. Wasz Magazyn, który pomaga księżom dotrzeć także do tych, którzy nie pojawiają się w kościele, angażuje ludzi ambitnych, często z młodego pokolenia. Macie nawet już swoja stronę w Internecie! Jako inicjatywa skupiająca ludzi świeckich jest to rzecz godna upowszechniania i kontynuacji. Poza tym, jak słyszę, w kościele mają miejsce koncerty artystyczne, różne wystawy. To wszystko cieszy tych, którzy od zawsze trwają i są w Kościele, ale powoli i skutecznie przyciąga innych, także młodzież, o której tu już trochę mówiliśmy.

Dziękuję księdzu arcybiskupowi za rozmowę i zapewniam, że Magazyn Parafialny po relacji z tego święta bardzo liczy na kolejne odwiedziny duszpasterskie Jego Ekscelencji.

--------------------------

Wojciech IrmińskiCopyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.