Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


MP nr 8 (78). Przejdź do spisu treściMagazynParafialny Nr 8 (78)

24 Grudzień 2007r.


Spis treści:
 • Okładka I Andrzej Pilich - sakramenty święte "Chrzest" - gwasz, plakatówka
 • Okładka II Doznania - Jak wypełniam obowiązki rodzica, czy chrzestnego?
 • Okładka III
  Zmiana Warty II
  fot. K. Nowosielska, M. Lis
 • Okładka IV
  Na progu kolejnego X-lecia
  fot. K. Nowosielska, M. Lis
 • » W zakrystii
  - ks. Proboszcz o sakramencie chrztu   /str. 1
 • » Umacniające spotkanie
  -felieton A. Tomaszewskiej-Antoniewicz   /str. 2
 • » Słowo Boże
    /str. 3
 • » Chrzcić czy nie chrzcić?
  - rozważanie ks. Andrzeja Szymańskiego   /str. 4
 • » Niedziela Chrztu Pańskiego
  - Katarzyna Nowosielska   /str. 5
 • » Cienie przodków
  - Marta Lewin o tradycjach związanych z wieczerzą wigilijną   /str. 6

 • Hej, kolęda!

  -Irena Domańska-Kubiak o prastarym zwyczaju kolędowania   /str. 7

 • Łączyć ludzi (1)

  - Lech Skupiński rozmawia z ks. Mariuszem Zapolskim   /str. 8
 • » Wspomnienie
  - o niedawno zmarłej s. Jarosławie ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny   /str. 10
 • » Książki, które polecam
  - Teresa Poręba recenzuje książkę ks. Bronisława Mokrzyckiego "Nowe narodzenie. Rozważania o misterium Chrztu Świętego"   /str. 11
 • » Międzynarodowe dziękczynienie
  - s. Grażyna Rocławska z Australii i jej cykl Spotkania w Panu   /str. 12
 • » Czas dla rodziny
  - Joanna Hozerz felieton: List zza oceanu   /str. 12
 • » Kalendarium parafialne
  - czyli porządek mszy świętych i nabożeństw   /str. 13
 • » O szpitalu raz jeszcze
  - o wojennym szpitalu w Komorowie piszą mieszkańcy   /str. 14

 • Poznajemy Komorów

  - o ulicy Jana Zamoyskiego w nowym cyklu, Teresa Poręba   /str. 16
 • » Chrzest a sprawa komorowska
  - felieton Michała Szkodzińskiego w cyklu "Między słowami...   /str. 17
 • » Módlmy się
  - o obrzędach i modlitwach związanych z wieczerzą wigilijną   /str. 18
 • » Rzeźba Ucieczka Świętej Rodziny
  - z betlejemskiego Sanktuarium Groty Mlecznej   /str. 19
 • » Tam, gdzie "Słowo Ciałem się stało"...
  - fotoreportaż Lidii Kulczyńskiej-Pilich z Betlejem   /str. 20
 • » Piękne zakątki Komorowa
  - Dom Sióstr Służebniczek Maryi, fot. Bartosz Duczmal   /str. 22
 • » Obserwator (1)
  -ze Zdzisławem Zawadzkim rozmawia L. Kulczyńska-Pilich   /str. 23
 • » Komorów a dobra helenowskie
  - w archiwach wyszukał Tomasz Terlecki   /str. 26
 • » Chrzest w średniowieczu
  - z kart historii czyta Melchior Jakubowski   /str. 27
 • » Wspomnienia wojenne
  , cz. 3 - Ewa z Grocholskich Zielińska   /str. 28
 • » I tak Bóg stworzył świat...
  - Ora et lahora, felieton Wojciecha Irmińskiego   /str. 30
 • » Pieśni polskie
  - Anna Tyszko o koncercie Chóru Collegium Musicum UW   /str. 31
 • » Gawęda ósma
  - Aldona Kraus o harcerzach i harcerstwie w dawnych czasach   /str. 32
 • » Z Pająkami u Dzieciątka
  - wiersz Aldony Kraus   /str. 33
 • » Pozwólmy wierzyć
  - felieton A. Tomaszewskiej Antoniewicz z cyklu "Moje dzieci"   /str. 34
 • » O Elizie zielarce i biednym staruszku
  - dla najmłodszych, Katarzyna Nowosielska   /str. 34
 • » Zajrzyjmy do maluchów...
  - Mikołajowy Odpust, s. Elwiry relacja z przedszkola   /str. 36

 • zapraszamy do zapoznania się z artykułem Sami o sobie

  - wolny głos młodzieży z Komorowa   /str. 37-40
 • »Moja babcia, komputer i ja
  - dodatek MP


Copyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.